باز کردن منو اصلی

پروشات دوم دختر اردشیر سوم (۳۸۰ - ۳۳۰ پ. م.) و آتوسا و خواهر ارشک یازدهمین شاهنشاه هخامنشی بود. وی همچنین یکی از سه زن ایرانی‌ای بود که گفته می‌شود به ازدواج اسکندر درآمده‌اند.[۱][۲][۳]

پروشات
لقب(ها)شهبانو
شاهدخت پارسی
زادگاهپارس
درگذشت۳۲۳ پیش از میلاد
پیش ازاستاتیرا
پس ازآتوسا
همسرانارشک
اسکندر
دودمانهخامنشی
پدراردشیر سوم
مادرآتوسا
تصویری نقاشی شده از ازدواج دختران داریوش سوم با اسکندر و هفستیون در شوش

اردشیر سوم در در سال ۳۳۸ پیش از میلاد و در بیستمین سال سلطنتش، توسط باگواس خواجه که حاجب و محرم و وزیر او بود، بر دست یک طبیب فریب خورده، مسموم شد و شاه بر اثر آن درگذشت. اردشیر سوم فرزندان بسیاری داشت ولی تنها نام‌های یکی دو تن از آنها در تاریخ ذکر شده و ظن نیرومند این است، که دیگران را باگواس خواجه وزیر مقتدر او کشته‌است. آتوسا همسر اردشیر با سه دختر او که یکی از آنان پروشات نام داشت، نیز جزو کسانی بودند که از مرگ جستند.

بعد از کشتن اردشیر، باگواس خواجه پسر کوچک شاه، بنام آرسس، یا ارشک را همچون شاهزاده‌ای دست نشانده، بر تخت نشانده و خود زمام کارها را برعهده گرفت.

پس از کشته شدن داریوش سوم و منقرض شدن سلسلهٔ هخامنشی توسط اسکندر، در سال ۳۲۴ پیش از میلاد اسکندر کوشید جهت ایجاد دوستی بین ایرانیان و مقدونی‌ها که قوام امپراتوری نوبنیاد وی جز براساس آن استوار نمی‌یافت، طرحی تازه بریزد. از این رو در ضیافت باشکوهی که با نام ازدواج دسته‌جمعی شوش شهرت دارد، برپا کرد اسکندر به همراه ۸۰ تن از افسران و سرداران خویش با زنان پارسی ازدواج کردند. خود او با استاتیرا (دختر داریوش سوم) و پروشات بطور همزمان ازدواج کرد و نزدیکترین دوست و سردارش هفستیون با دختر کوچکتر داریوش دری‌په‌تیس وصلت کرد.[۴]

پانویسویرایش

  1. فرخ‌زاد، پوران (۱۳۸۱کارنمای زنان کارای ایران (از دیروز تا امروز)، تهران: نشر قطره، ص. ۱۹۴، شابک ۹۶۴-۳۴۱-۱۱۶-۸
  2. «Alexander the Great». دریافت‌شده در ۲۶ شهریور ۱۳۸۸.
  3. لغتنامه دهخدا
  4. زرین کوب، ص ۲۴۴

منابعویرایش

  • زرین کوب، عبدالحسین . تاریخ مردم ایران قبل از اسلام. تهران: انتشارات امیر کبیر، ۱۳۶۴