پروشات (دختر اردشیر سوم)

(تغییرمسیر از پروشات دوم)

پروشات (درگذشته ۳۲۳ پیش از میلاد) دختر اردشیر سوم و آتوسا هم‌چنین خواهر اردشیر چهارم یازدهمین شاهنشاه هخامنشی بود. وی همچنین یکی از سه زن ایرانی‌ای بود که گفته می‌شود به ازدواج اسکندر درآمده‌اند.[۱][۲][۳]

پروشات
شاهدخت پارسی
پیشینآتوسا
جانشینروشنک
زادهپارس
درگذشته۳۲۳ پیش از میلاد
همسر(ان)اسکندر مقدونی
دودمانهخامنشی
پدراردشیر سوم
مادرآتوسا
تصویری نقاشی شده از ازدواج دختران داریوش سوم با اسکندر و هفستیون در شوش

اردشیر سوم در در سال ۳۳۸ پیش از میلاد توسط باگواس خواجه که حاجب و محرم و وزیر او بود، بر دست یک طبیب فریب خورده، مسموم شد و بر اثر آن درگذشت. اکثر فرزندان او توسط باگواس به قتل رسیند اما آتوسا همسر اردشیر با سه دختر او که یکی از آنان پروشات نام داشت، نیز جزو کسانی بودند که از مرگ جستند. بعد از کشتن اردشیر سوم، باگواس خواجه پسر کوچک شاه، به نام اردشیر چهارم را همچون شاهزاده‌ای دست نشانده، بر تخت نشانده و خود زمام کارها را برعهده گرفت.

پس از کشته شدن داریوش سوم و منقرض شدن سلسلهٔ هخامنشی توسط اسکندر، در سال ۳۲۴ پیش از میلاد اسکندر کوشید جهت ایجاد دوستی بین ایرانیان و مقدونی‌ها که قوام امپراتوری نوبنیاد وی جز براساس آن استوار نمی‌یافت، طرحی تازه بریزد. از این رو در ضیافت باشکوهی که با نام ازدواج دسته‌جمعی شوش شهرت دارد، برپا کرد اسکندر به همراه ۸۰ تن از افسران و سرداران خویش با زنان پارسی ازدواج کردند. خود او با استاتیرا و پروشات به‌طور همزمان ازدواج کرد و خود را به دو شاخه خاندان هخامنشی متصل کرد. بعد از مرگ اسکندر پروشات و استاتیرا به فرمان روشنک کشته شدند.[۴]


پانویسویرایش

  1. فرخ‌زاد، پوران (۱۳۸۱کارنمای زنان کارای ایران (از دیروز تا امروز)، تهران: نشر قطره، ص. ۱۹۴، شابک ۹۶۴-۳۴۱-۱۱۶-۸
  2. «Alexander the Great». دریافت‌شده در ۲۶ شهریور ۱۳۸۸.
  3. لغتنامه دهخدا
  4. زرین کوب، ص ۲۴۴

منابعویرایش

  • زرین کوب، عبدالحسین . تاریخ مردم ایران قبل از اسلام. تهران: انتشارات امیر کبیر، ۱۳۶۴