پرونده:Bevölkerungsentwicklung Landkreis Uckermark.pdf

پروندهٔ اصلی(۱٬۷۵۲ × ۱٬۲۳۹ پیکسل، اندازهٔ پرونده: ۱۲۰ کیلوبایت، نوع MIME پرونده: application/pdf)

این graph نگاره می‌بایست با استفاده از گرافیک برداری اس‌وی‌جی فایل بازسازی شوند. این چند مزیت دارد؛ Commons:Media for cleanup را برای اطلاعات بیشتر ببینید. اگر حالت برداری آن در حال حاضر موجود است، لطفاً آن را بار کنید. پس از بارکردن یک اس‌وی‌جی، این الگو را با {{vector version available|new image name.svg}} جایگزین کنید.

خلاصه

توضیح
Deutsch: Bevölkerungsentwicklung in den heutigen Grenzen (2013) vom Landkreis Uckermark, Land Brandenburg, Deutschland
Blaue Linie: Bevölkerung -- Punktierte Linie: Vergleich mit der Entwicklung Brandenburgs
Grauer Hintergrund: Zeit der Nazi-Herrschaft -- Roter Hintergrund: DDR-Zeit
English: Population development within the current boundaries (2013) of Uckermark district, Brandenburg state, Germany
Blue line: Population -- Dotted line: Comparison to population development of Brandenburg state
Grey background: Time of nazi rule -- Red background: Time of communist rule
Español: Desarrollo de la población en los actuales límites (2013) del distrito de Uckermark, estado de Brandenburg, Alemania
Línea azul: Habitantes -- Línea de puntos: Comparación con el desarrollo de Brandenburgo
Fondo gris: Período del gobierno nazi -- Fondo Rojo: Época communista
Français : Évolution de la population dans les limites actuelles (2013) de l'arrondissement d' Uckermark, Land de Brandebourg, Allemagne
Ligne bleue: Population -- Ligne pointillé: Comparaison avec le développement de Brandebourg
Fond gris: Période du régime nazie -- Fond rouge: Période du régime communiste
Italiano: Sviluppo della popolazione all'interno degli attuali confini (2013) dello circondario di Uckermark, stato federato del Brandeburgo, Germania
Linea Blu: Popolazione -- Linea punteggiata: Confronto dello sviluppo della popolazione dello stato del Brandenburgo
Sfondo grigio: Ai tempi del governo nazista -- Sfondo rosso: Al tempo del governo comunista
Nederlands: Ontwikkeling van de bevolking binnen de huidige grenzen (2013) van landkreis Uckermark, deelstaat Brandenburg, Duitsland
Blauwe lijn: Bevolking -- Stippellijn: Vergelijking van de ontwikkeling van de bevolking van de deelstaat Brandenburg
Grijze achtergrond: tijdens de nazi-regering -- Rode achtergrond: tijdens de communistische regering
Polski: Rozwój ludności w obecnych granicach (2013) dla Landkreis Uckermark, kraj Brandenburgia, Niemcy
Niebieska linia: Populacja -- Linia przerywana: Porównanie z rozwoju Brandenburgii
Szare tło: Okres hitlerowców -- Czerwone tło: Okres rządów komunistycznych
Svenska: Befolkningsutvecklingen i de nuvarande gränserna (2013) för landkreis Uckermark, delstaten Brandenburg, Tyskland
Blå linje: Befolkning -- Prickade linjen: Jämförelse med utvecklingen av Brandenburg
Grå bakgrund: Period av Nazi styre -- Röd bakgrund: Period av kommunistiskt styre
تاریخ
منبع اثر شخصی بر پایهٔ: Data sources displayed at Population Projection Brandenburg at Wikimedia Commons
پدیدآور Hans G. Oberlack

اجازه‌نامه

من، صاحب حقوق قانونی این اثر، به این وسیله این اثر را تحث اجازه‌نامهٔ ذیل منتشر می‌کنم:
w:fa:کرییتیو کامنز
انتساب انتشار مشابه
این پرونده با اجازه‌نامهٔ کریتیو کامانز Attribution-Share Alike 3.0 سازگار نشده منتشر شده است.
شما اجازه دارید:
  • برای به اشتراک گذاشتن – برای کپی، توزیع و انتقال اثر
  • تلفیق کردن – برای انطباق اثر
تحت شرایط زیر:
  • انتساب – شما باید اعتبار مربوطه را به دست آورید، پیوندی به مجوز ارائه دهید و نشان دهید که آیا تغییرات ایجاد شده‌اند یا خیر. شما ممکن است این کار را به هر روش منطقی انجام دهید، اما نه به هر شیوه‌ای که پیشنهاد می‌کند که مجوزدهنده از شما یا استفاده‌تان حمایت کند.
  • انتشار مشابه – اگر این اثر را تلفیق یا تبدیل می‌کنید، یا بر پایه‌ آن اثری دیگر خلق می‌کنید، می‌‌بایست مشارکت‌های خود را تحت مجوز یکسان یا مشابه با ا اصل آن توزیع کنید.

عنوان

شرحی یک‌خطی از محتوای این فایل اضافه کنید

آیتم‌هایی که در این پرونده نمایش داده شده‌اند

توصیف‌ها

checksum انگلیسی

3bd75ed7fb18ae2e83f91b0eda3473e52a8393f0

۱۲۳٬۲۹۲ بایت

۱٬۲۳۹ پیکسل

۱٬۷۵۲ پیکسل

تاریخچهٔ پرونده

روی تاریخ/زمان‌ها کلیک کنید تا نسخهٔ مربوط به آن هنگام را ببینید.

تاریخ/زمانبندانگشتیابعادکاربرتوضیح
کنونی‏۱۴ ژانویهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۲۱تصویر بندانگشتی از نسخهٔ مورخ ‏۱۴ ژانویهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۲۱۱٬۷۵۲ در ۱٬۲۳۹ (۱۲۰ کیلوبایت)Hans G. Oberlack2016 data added
‏۱۲ ژانویهٔ ۲۰۱۷، ساعت ۲۳:۰۲فاقد بندانگشتی۰ در ۰ (۱۱۹ کیلوبایت)Hans G. Oberlack2015 data added
‏۱۹ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۲۲:۱۹فاقد بندانگشتی۰ در ۰ (۹۸ کیلوبایت)Hans G. OberlackGraphics adjusted to recent data
‏۲۶ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۵:۳۴فاقد بندانگشتی۰ در ۰ (۹۷ کیلوبایت)Hans G. OberlackComparison to development of Brandenburg state added
‏۲۵ مارس ۲۰۱۲، ساعت ۱۰:۲۶فاقد بندانگشتی۰ در ۰ (۹۵ کیلوبایت)Hans G. Oberlack

صفحهٔ زیر از این تصویر استفاده می‌کند:

کاربرد سراسری پرونده

ویکی‌های دیگر زیر از این پرونده استفاده می‌کنند:

فراداده