باز کردن منو اصلی

پروندهٔ اصلی(۹۰۰ × ۹۲۲ پیکسل، اندازهٔ پرونده: ۴۴۴ کیلوبایت، نوع MIME پرونده: image/jpeg)

توضیح
Svenska: Kopparsulfat
English: copper sulfate ; mineral name: Chalcanthite
Deutsch: Selbstgezüchteter Kupfer(II)sulfat-Pentahydrat-Kristall - CuSO4, 5 H2O ; Mineralname: Chalkanthit
Français : Cristal de sulfate de cuivre hydraté (CuSO4, 5 H2O) ; Nom du minéral : Chalcantite
Magyar: Réz-szulfát kristály
تاریخ
منبع اثر شخصی
پدیدآور Stephanb


  • first upload de.wikipedia [1] 21:34, 15. Jul 2005 . . Stephanb (Diskussion) . . 900 x 922 (454589 Byte) (Kupfer(II)sulfat-Pentahydrat-Kristall. Selbst fotografiert.)
GNU head اجازهٔ کپی، پخش و/یا تغییر این سند تحت شرایط مجوز مستندات آزاد گنو، نسخهٔ ۱٫۲ یا هر نسخهٔ بعدتری که توسط بنیاد نرم‌افزار آزاد منتشر شده؛ بدون بخش‌های ناوردا (نامتغیر)، متون روی جلد، و متون پشت جلد، اعطا می‌شود. یک کپی از مجوز در بخشی تحت عنوان مجوز مستندات آزاد گنو ضمیمه شده است.
w:fa:کرییتیو کامنز
انتساب انتشار مشابه
این پرونده با اجازه‌نامهٔ کریتیو کامانز Attribution-Share Alike 3.0 سازگار نشده منتشر شده‌است.
شما اجازه دارید:
  • برای به اشتراک گذاشتن – برای کپی، توزیع و انتقال اثر
  • تلفیق کردن – برای انطباق اثر
تحت شرایط زیر:
  • انتساب – شما باید اثر را به نحوی که توسط مؤلف یا مجوزدهنده مشخص شده، نسبت دهید (اما نه به نحوی که وانمود شود که آن‌ها شما یا استفادهٔ شما از اثر را حمایت کرده‌اند).
  • انتشار مشابه – اگر در این اثر تغییر، تبدیل، یا ساخت بر پایه‌اش انجام دهید، می‌توانید اثر بدست‌آمده را تنها تحت مجوز یکسان یا مشابه با این توزیع کنید.
این برچسب مجوز به عنوان بخشی از به‌روزرسانی مجوز GFDL، به این پرونده اضافه شد.

تاریخچهٔ پرونده

روی تاریخ/زمان‌ها کلیک کنید تا نسخهٔ مربوط به آن هنگام را ببینید.

تاریخ/ساعتبندانگشتیابعادکاربرتوضیح
نسخهٔ کنونی‏۱۰ فوریهٔ ۲۰۰۶، ساعت ۱۷:۵۴تصویر بندانگشتی از نسخهٔ مورخ ‏۱۰ فوریهٔ ۲۰۰۶، ساعت ۱۷:۵۴۹۰۰ در ۹۲۲ (۴۴۴ کیلوبایت)Überraschungsbilder*de: Kupfer(II)sulfat-Pentahydrat-Kristall - CuSO4·5 H2O *Quelle: Selbst fotografiert *Fotograf: Stephanb *first upload de.wikipedia [http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Copper_sulfate.jpg] ''21:34, 15. Jul 2005 . . [[:de:Benutz

بیش از ۱۰۰ صفحه از این پرونده استفاده می‌کنند. فهرست زیر تنها اولین ۱۰۰ استفاده از این صفحه را نشان می‌دهد. فهرست کامل نیز موجود است.

کاربرد سراسری پرونده

این ویکی‌های دیگر از این پرونده استفاده می‌کنند:

نمایش استفاده‌های سراسری از این پرونده.