پرونده:Vazken Andréassian - Վազգէն Անդրէասեան - 1984 - Հազարիապատում.pdf

به صفحهٔ برو
صفحهٔ بعدی ←

پروندهٔ اصلی(۹۷۵ × ۱٬۳۹۷ نقطه، حجم پرونده: ۵۸٫۰۶ مگابایت، نوع MIME پرونده: application/pdf، ۳۰۸ صفحه)

خلاصه

توضیح
English: Hazariabadoum, in Armenian, written by Vazken Andréassian, pub lished in 1982.

Հազարիապատում – հատոր Ա.: Տօնիկեան տպարան, Պէյրութ, 1985, 316 էջ: Հազարիապատում – հատոր Բ.: Տօնիկեան տպարան, Պէյրութ, 1984, 299 էջ: Հազարիապատում – հատոր Գ.: Տօնիկեան տպարան, Պէյրութ, 1994, 650 էջ:

http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41241648p/PUBLIC
تاریخ
منبع اثر شخصی
پدیدآور Vazken

اجازه‌نامه

من، صاحب حقوق قانونی این اثر، به این وسیله این اثر را تحث اجازه‌نامهٔ ذیل منتشر می‌کنم:
w:fa:کرییتیو کامنز
انتساب انتشار مشابه
این پرونده با اجازه‌نامهٔ کریتیو کامانز Attribution-Share Alike 3.0 سازگار نشده منتشر شده‌است.
شما اجازه دارید:
  • برای به اشتراک گذاشتن – برای کپی، توزیع و انتقال اثر
  • تلفیق کردن – برای انطباق اثر
تحت شرایط زیر:
  • انتساب – شما باید اعتبار مربوطه را به دست آورید، پیوندی به مجوز ارائه دهید و نشان دهید که آیا تغییرات ایجاد شده‌اند یا خیر. شما ممکن است این کار را به هر روش منطقی انجام دهید، اما نه به هر شیوه‌ای که پیشنهاد می‌کند که مجوزدهنده از شما یا استفاده‌تان حمایت کند.
  • انتشار مشابه – اگر این اثر را تلفیق یا تبدیل می‌کنید، یا بر پایه‌ آن اثری دیگر خلق می‌کنید، می‌‌بایست مشارکت‌های خود را تحت مجوز یکسان یا مشابه با ا اصل آن توزیع کنید.

عنوان

شرحی یک‌خطی از محتوای این فایل اضافه کنید

آیتم‌هایی که در این پرونده نمایش داده شده‌اند

توصیف‌ها

این خصوصیت مقداری دارد اما نامشخص است.

۲۷ ژانویهٔ 2013

source of file انگلیسی

تاریخچهٔ پرونده

روی تاریخ/زمان‌ها کلیک کنید تا نسخهٔ مربوط به آن هنگام را ببینید.

تاریخ/زمانبندانگشتیابعادکاربرتوضیح
کنونی‏۲۷ ژانویهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۴:۵۷تصویر بندانگشتی از نسخهٔ مورخ ‏۲۷ ژانویهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۴:۵۷۹۷۵×۱٬۳۹۷، ۳۰۸ صفحه (۵۸٫۰۶ مگابایت)VazkenUser created page with UploadWizard

صفحهٔ زیر از این تصویر استفاده می‌کند:

کاربرد سراسری پرونده

ویکی‌های دیگر زیر از این پرونده استفاده می‌کنند:

فراداده