افزایش تشکیل و ترشح ادرار را پُرپیشابی یا دیورز (انگلیسی: Diuresis‎) می‌گویند.

پرپیشابی افزایش ادرار و فرایند فیزیولوژیکی است که چنین افزایشی را ایجاد می‌کند. این شامل تولید ادرار اضافی در کلیه‌ها به عنوان بخشی از حفظ خون‌ایستی (هموستاز) بدن از تعادل مایعات است.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش