پرچم دیترویت

پرچم دیترویت در ۳ فوریه ۱۹۴۸ پذیرفته شد.

پرچم دیترویت
کاربردپرچم زمینی شهروندی
تناسب۳:۵
پذیرفته‌شده۳ فوریه ۱۹۴۸

منابعویرایش