باز کردن منو اصلی

پرچم شهروندی که در فارسی پرچم ملی هم خوانده می‌شده‌است، نسخه‌ای از پرچم ملی است که توسط شهروندان و سازمان‌های غیردولتی افراشته می‌شود.

در برخی کشورها پرچم شهروندی با پرچم دولتی و پرچم نظامی یکسان است اما فاقد نشان کشور است از جمله در مورد اسپانیا و صربستان. در برخی دیگر کشورها، پرچم دولتی و پرچم شهروندی کاملاً یکسان هستند.

پرچم‌های شهروندی معمولاً طراحی ساده‌تری دارند و نشان‌های پیچیده در آن‌ها وجود ندارد به این منظور که آماده‌سازی آن‌ها برای شهروندان آسان‌تر باشد.

نمونه‌هاویرایش

در ایرانویرایش

در ایران پیش از انقلاب سال ۵۷،‌ سه پرچم دولتی، پرچم شهروندی (که پرچم ملی خوانده می‌شد) و پرچم نظامی وجود داشت. پس از انقلاب به صورت رسمی از یک پرچم استفاده می‌شود.

 
۴:۷    پرچم ایران با نشان شیر و خورشید
 
۴:۷    پرچم شهروندی ایران (بدون نشان شیر و خورشید)
 
۴:۷    پرچم نظامی ایران پیش از انقلاب ۵۷
 
پرچم شهروندی ایران افراشته در سال ۱۳۵۵ (که در آن زمان پرچم ملی خوانده می‌شد).
 
جمشید آموزگار دبیر کل حزب رستاخیز در گردهمایی این حزب به همراه پرچم بدون شیر و خورشید

جستارهای وابستهویرایش