باز کردن منو اصلی

تصاویر زیر نشان از پرچم‌های مختلف است که توسط عثمانی‌ها مورد استفاده قرار گرفت:

محتویات

۱۲۹۹–۱۴۵۳ویرایش

۱۴۵۳–۱۷۹۳ویرایش

۱۷۹۳–۱۹۲۳ویرایش

Imperial Standard of the Sultanویرایش

پرچم فعلی ترکیهویرایش

 
پرچم فعلی ترکیه

منابعویرایش

ویکی‌پدیا انگلیسی

  1. Ottoman Empire: Sultan's standard. Flags of the World: Ottoman Empire.