پرچم عثمانی

تصاویر زیر نشان از پرچم‌های مختلف است که توسط عثمانی‌ها مورد استفاده قرار گرفت:

۱۲۹۹–۱۴۵۳ویرایش

۱۴۵۳–۱۷۹۳ویرایش

۱۷۹۳–۱۹۲۳ویرایش

نشان امپراتوری عثمانی

نشان امپراتوری عثمانیویرایش

 
پرچم سلطنت عثمانی
 
پرچم روم‌ایلی عثمانی

پرچمهای سلطنت عثمانی و روم‌ایلی عثمانی در آن بکار رفته اند.

تفاوت پرچم جمهوری ترکیه با پرچم امپراتوری عثمانیویرایش

تفاوت پرچمهای ترکیه و عثمانی در نشانه وسط آنهاست؛ماه و ستاره پرچم امپراتوری عثمانی بزرگتر از ماه و ستاره پرچم جمهوری ترکیه است و دهانه هلال ماه آن بازتر؛همانگونه که در تصاویر زیر می بینید:

منابعویرایش

ویکی‌پدیا انگلیسی