پرچم عراق

پرچم ملی کشور عراق

عراق در دوره‌های مختلف پرچم های متفاوتی را برای خود اختیار نموده است.

عراق
Flag of Iraq.svg
کاربردپرچم زمینی و دریایی ملی پشت و روی پرچم همنهشت هستند
تناسب۲:۳
پذیرفته‌شده۲۲ ژانویهٔ ۲۰۰۸
طرحدارای سه نوار افقی سرخ، سفید و سیاه و شعار «الله اکبر» به رنگ سبز و به خط کوفی در میان نوار سفید

تاریخ پرچم عراقویرایش

 
 ۱۹۲۱–۱۹۵۹ (تناسب: ۱:۲)
 
  پرچم پادشاه عراق، ۱۹۳۰–۱۹۵۸ (تناسب: ۱:۲)
 
 ۱۹۵۸ (تناسب: ۱:۲)

نخستین پرچم عراق در سال تشکیل این کشور یعنی ۱۹۲۱م برگزیده شد.

پس از انقلاب عبدالکریم قاسم در سال ۱۹۵۹ پرچم عراق تغییر کرد.

 
 ۱۹۵۹–۱۹۶۳ (تناسب: ۱:۲)

۱۹۶۳–۱۹۹۱ویرایش

 
  ۱۹۶۳–۱۹۹۱ (تناسب: ۲:۳)


پس از سقوط عبدالکریم قاسم پرچم جدید عراق در ژوئیهٔ ۱۹۶۳ طراحی شد. پرچم جدید سه رنگ داشت: سرخ، سفید و سیاه به همراه سه ستاره در میان آن. ستاره‌های سبزرنگ در میانهٔ این پرچم به این دلیل گذاشته شد که وجه تمایزی داشته باشد با پرچم مصر و سوریه.

۱۹۹۱–۲۰۰۴ویرایش

 
   ۱۹۹۱–۲۰۰۴ (تناسب: ۲:۳)

پس از حملهٔ عراق به کویت، صدام برای جلب حمایت کشورهای اسلامی دو واژه الله و اکبر را به پرچم عراق افزود.

دو واژهٔ یادشدهٔ «الله اکبر» با دست خط شخص صدام حسین طراحی گردید.

در ۱۴ ژانویهٔ ۱۹۹۱، پرچم عراق بار دیگر تغییر کرد. مفهوم سه ستارهٔ میان پرچم عراق به سه معنای آزادی، اتحاد و سوسیالیسم تغییر پیدا کرد. صدام حسین حاکم وقت عراق نیز تصمیم گرفت جملهٔ الله اکبر را لابه‌لای ستاره‌ها جای دهد. منابع غیررسمی اعلام کردند که «الله اکبر» وسط پرچم عراق را صدام حسین با دست خود نوشت تا بتواند حمایت بیش از پیش عرب‌ها و مسلمانان را در جریان جنگ خلیج فارس به دست آورد. در ۲۶ آوریل ۲۰۰۴، دولت موقت عراق پرچم جدیدی طراحی کرد که نشان از تمایل به «تمایز در تمام چیزها» با دولت صدام بود. آخرین پرچم پیشنهادی برای عراق سفید و زرد (دو خط آبی به نشانهٔ دجله و فرات رنگ زرد را احاطه کرده بود) به همراه یک هلال در وسط قسمت سفید آن بود. رنگ زرد نشانهٔ اقلیت کرد عراق بود. این پرچم به دلیل شباهت فراوان آن به پرچم اسرائیل هیچ گاه جدی گرفته نشد. برای درک بهتر پرچم‌های مختلف عراق در حکومت‌های مختلف می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: «سبز و سیاه نشانهٔ اسلامی بودن و رنگ سرخ نیز نشان از عرب بودن دارد.»

 
 پرچم پیشنهادی، ۲۰۰۴ (سپس‌تر کنار گذاشته شد)

۲۰۰۴–۲۰۰۸ویرایش

 
   ۲۰۰۴–۲۰۰۸ پرچم عراق با الله اکبر به خط کوفی (تناسب: ۲:۳)

در سال ۲۰۰۴ و پس از سرنگونی صدام حسین، مقرر گردید تا شکل اساسی پرچم موجود حفظ شود. با این وجود به دلیل اعلام انزجار از صدام، جملهٔ «الله اکبر» در درون پرچم از دست خط قبلی (که دست خط صدام بود) به دست خط کوفی تغییر شکل پیدا کرد.