باز کردن منو اصلی

عراق در دوره‌های گوناگون پرچم‌های گوناگونی را برای خود اختیار نموده‌است.

عراق
Flag of Iraq.svg
کاربرد پرچم زمینی و دریایی ملی پشت و روی پرچم همنهشت هستند
تناسب ۲:۳
پذیرفته‌شده ۲۲ ژانویهٔ ۲۰۰۸
طرح دارای سه نوار افقی سرخ، سفید و سیاه و شعار «الله اکبر» به رنگ سبز و به خط کوفی در میان نوار سفید

محتویات

تاریخ پرچم عراقویرایش

 
 ۱۹۲۱–۱۹۵۹ (تناسب: ۱:۲)
 
  پرچم پادشاه عراق، ۱۹۳۰–۱۹۵۸ (تناسب: ۱:۲)
 
 ۱۹۵۸ (تناسب: ۱:۲)

پرچم اصلی عراق در سال تشکیل این کشور یعنی ۱۹۲۱م برگزیده شد.

از سال ۱۹۵۹ پس از انقلاب عبدالکریم قاسم پرچم زیر برای عراق برگزیده شد:

 
 ۱۹۵۹–۱۹۶۳ (تناسب: ۱:۲)

۱۹۶۳–۱۹۹۱ویرایش

 
  ۱۹۶۳–۱۹۹۱ (تناسب: ۲:۳)

۱۹۹۱–۲۰۰۴ویرایش

 
   ۱۹۹۱–۲۰۰۴ (تناسب: ۲:۳)

پس از حمله عراق به کویت، صدام برای جلب حمایت کشورهای اسلامی دو واژه الله و اکبر را به پرچم عراق افزود. این پرچم دارای سه رنگ افقی مشکی ، سفید و قرمز است.

نکته: دو کلمه مذکور « الله اکبر» با دست خط شخص صدام حسین طراحی گردید.

پرچم بحث‌برانگیز (سال ۲۰۰۴)ویرایش

 
 پرچم پیشنهادی، ۲۰۰۴ (سپس‌تر کنار گذاشته شد)

۲۰۰۴–۲۰۰۸ویرایش

 
   ۲۰۰۴–۲۰۰۸ پرچم عراق با الله اکبر به خط کوفی (تناسب: ۲:۳)