عراق در دوره‌های گوناگون پرچم‌های گوناگونی را برای خود اختیار نموده‌است.

عراق
Flag of Iraq.svg
کاربردپرچم زمینی و دریایی ملی پشت و روی پرچم همنهشت هستند
تناسب۲:۳
پذیرفته‌شده۲۲ ژانویهٔ ۲۰۰۸
طرحدارای سه نوار افقی سرخ، سفید و سیاه و شعار «الله اکبر» به رنگ سبز و به خط کوفی در میان نوار سفید

تاریخ پرچم عراقویرایش

 
 ۱۹۲۱–۱۹۵۹ (تناسب: ۱:۲)
 
  پرچم پادشاه عراق، ۱۹۳۰–۱۹۵۸ (تناسب: ۱:۲)
 
 ۱۹۵۸ (تناسب: ۱:۲)

پرچم اصلی عراق در سال تشکیل این کشور یعنی ۱۹۲۱م برگزیده شد.

از سال ۱۹۵۹ پس از انقلاب عبدالکریم قاسم پرچم زیر برای عراق برگزیده شد:

 
 ۱۹۵۹–۱۹۶۳ (تناسب: ۱:۲)

۱۹۶۳–۱۹۹۱ویرایش

 
  ۱۹۶۳–۱۹۹۱ (تناسب: ۲:۳)

۱۹۹۱–۲۰۰۴ویرایش

 
   ۱۹۹۱–۲۰۰۴ (تناسب: ۲:۳)

پس از حمله عراق به کویت، صدام برای جلب حمایت کشورهای اسلامی دو واژه الله و اکبر را به پرچم عراق افزود. این پرچم دارای سه رنگ افقی مشکی، سفید و قرمز است.

نکته: دو کلمه مذکور «الله اکبر» با دست خط شخص صدام حسین طراحی گردید.

پرچم بحث‌برانگیز (سال ۲۰۰۴)ویرایش

 
 پرچم پیشنهادی، ۲۰۰۴ (سپس‌تر کنار گذاشته شد)

۲۰۰۴–۲۰۰۸ویرایش

 
   ۲۰۰۴–۲۰۰۸ پرچم عراق با الله اکبر به خط کوفی (تناسب: ۲:۳)

در سال ۲۰۰۴ و پس از سرنگونی صدام، مقرر گردید تا شکل اساسی پرچم موجود حفظ شود. با این وجود به دلیل اعلام انزجار از صدام، واژه «الله اکبر» در داخل پرچم از دست خط قبلی (که دست خط صدام بود) به دست خط کوفی تغییر شکل پیدا کرد.