پرچم عراق

پرچم ملی کشور عراق

عراق در دوره‌های گوناگون پرچم های گوناگونی را برای خود اختیار نموده‌است.

عراق
Flag of Iraq.svg
کاربردپرچم زمینی و دریایی ملی پشت و روی پرچم همنهشت هستند
تناسب۲:۳
پذیرفته‌شده۲۲ ژانویهٔ ۲۰۰۸
طرحدارای سه نوار افقی سرخ، سفید و سیاه و شعار «الله اکبر» به رنگ سبز و به خط کوفی در میان نوار سفید

تاریخ پرچم عراقویرایش

 
  پرچم پادشاه عراق، ۱۹۳۰–۱۹۵۸ (تناسب: ۱:۲)
 
 ۱۹۵۸ (تناسب: ۱:۲)

پرچم اصلی عراق در سال تشکیل این کشور یعنی ۱۹۲۱م برگزیده شد.

از سال ۱۹۵۹ پس از انقلاب عبدالکریم قاسم پرچم زیر برای عراق برگزیده شد:

 
 ۱۹۵۹–۱۹۶۳ (تناسب: ۱:۲)

۱۹۶۳–۱۹۹۱ویرایش

 
  ۱۹۶۳–۱۹۹۱ (تناسب: ۲:۳)


پس از سقوط عبدالکریم قاسم پرچم جدید عراق در ژوییه ۱۹۶۳ طراحی شد. پرچم جدید سه رنگ داشت. قرمز، سفید و سیاه به همراه سه ستاره در وسط آن. ستاره های سبز رنگ در میانه این پرچم به این دلیل گذاشته شد که وجه تمایزی داشته باشد با پرچم مصر و سوریه.

۱۹۹۱–۲۰۰۴ویرایش

 
   ۱۹۹۱–۲۰۰۴ (تناسب: ۲:۳)

پس از حمله عراق به کویت، صدام برای جلب حمایت کشورهای اسلامی دو واژه الله و اکبر را به پرچم عراق افزود. این پرچم دارای سه رنگ افقی مشکی، سفید و قرمز است.

نکته: دو کلمه مذکور «الله اکبر» با دست خط شخص صدام حسین طراحی گردید.

در ۱۴ ژانویه ۱۹۹۱ پرچم عراق بار دیگر تغییر کرد. مفهوم سه ستاره میانه وسط پرچم عراق به سه معنای آزادی، اتحاد و سوسیالیسم تغییر پیدا کرد. صدام حسین حاکم وقت عراق نیز تصمیم گرفت واژه الله اکبر را در میانه ستاره ها جای دهد. منابع غیررسمی اعلام کردند که «الله اکبر» وسط پرچم عراق را صدام حسین با دست خود نوشت تا بتواند حمایت بیش تر اعراب و مسلمانان را در جریان جنگ خلیج فارس به دست آورد.در ۲۶ آوریل ۲۰۰۴ دولت موقت عراق پرچم جدیدی را طراحی کرد که نشان از تمایل به «تمایز در تمام چیزها» با دولت صدام بود.آخرین پرچم پیشنهادی برای عراق سفید و زرد (دو خط آبی به نشانه دجله و فرات رنگ زرد را احاطه کرده بود) به همراه یک هلال در وسط قسمت سفید آن بود. رنگ زرد نشانه اقلیت کرد عراق بود. این پرچم به دلیل شباهت فراوان آن به پرچم اسراییل هیچ گاه جدی گرفته نشد.برای درک بهتر پرچم های مختلف عراق در حکومت های مختلف می توان به موارد زیرا اشاره کرد: «سبز و سیاه نشانه اسلامی بودن و رنگ قرمز نیز نشان از عرب بودن دارد.»

پرچم بحث‌برانگیز (سال ۲۰۰۴)ویرایش

 
 پرچم پیشنهادی، ۲۰۰۴ (سپس‌تر کنار گذاشته شد)

۲۰۰۴–۲۰۰۸ویرایش

 
   ۲۰۰۴–۲۰۰۸ پرچم عراق با الله اکبر به خط کوفی (تناسب: ۲:۳)

در سال ۲۰۰۴ و پس از سرنگونی صدام حسین، مقرر گردید تا شکل اساسی پرچم موجود حفظ شود. با این وجود به دلیل اعلام انزجار از صدام، واژه «الله اکبر» در داخل پرچم از دست خط قبلی (که دست خط صدام بود) به دست خط کوفی تغییر شکل پیدا کرد.