پرچم هسن در پذیرفته شد.این پرچم تنها دارای دو نوار افقی سفید و قرمز است.

پرچم هسن
Flag of Hesse.svg
کاربردپرچم زمینی شهروندی
تناسب۳:۵ (or ۱:۲)
Flag of Hesse (state).svg
گونه دیگر از پرچم هسن
کاربردپرچم زمینی کشوری
تناسب۳:۵ (or ۱:۲)


منابعویرایش