پرچم دولتی

(تغییرمسیر از پرچم کشوری)
پرچم دولتی پرو

پرچم دولتی گونه‌ای از پرچم ملی است که معمولاً توسط دولت یا سازمان‌های آن استفاده می‌گردد. در بسیاری از کشورها پرچم دولتی و پرچم شهروندی (که توسط عموم مردم افراشته می‌شود) یکسان هستند اما در برخی کشورهای دیگر پرچم دولتی متفاوت بوده و دارای نشان کشوری یا نشانی دیگر است.

پرچم‌های دولتی معمولاً طراحی و نشان‌های پیچیده‌تری از پرچم‌های شهروندی (در صورت تفاوت) دارند و ساخت‌ها آن‌ها معمولاً برای شهروندان عادی دشوار بوده است و یا نشان‌ها به صورت دقیق ایجاد نمی‌شده‌اند. از همین‌رو شهروندان می‌توانستند از پرچم‌های شهروندی استفاده کنند که طراحی ساده‌تری دارند و ساخت‌ها آسان‌تر است.

نمونه‌های پرچم‌های ملی با نسخه‌های جداگانه دولتی و شهروندیویرایش

در ایرانویرایش

در ایران پیش از انقلاب سال ۵۷، سه پرچم دولتی، پرچم شهروندی (که پرچم ملی خوانده می‌شد) و پرچم نظامی وجود داشت. پس از انقلاب به صورت رسمی از یک پرچم استفاده می‌شود.

 
۴:۷    پرچم ایران با نشان شیر و خورشید
 
۴:۷    پرچم شهروندی ایران (بدون نشان شیر و خورشید)
 
۴:۷    پرچم نظامی ایران پیش از انقلاب ۵۷

جستارهای وابستهویرایش