پرچم دولتی

(تغییرمسیر از پرچم کشوری)

پرچم دولتی گونه‌ای از پرچم ملی است که معمولاً توسط دولت یا سازمان‌های آن استفاده می‌گردد. در بسیاری از کشورها پرچم دولتی و پرچم شهروندی (که توسط عموم مردم افراشته می‌شود) یکسان هستند اما در برخی کشورهای دیگر پرچم دولتی متفاوت بوده و دارای نشان کشوری یا نشانی دیگر است.

پرچم دولتی پرو

پرچم‌های دولتی معمولاً طراحی و نشان‌های پیچیده‌تری از پرچم‌های شهروندی (در صورت تفاوت) دارند و ساختار آن‌ها معمولاً برای شهروندان عادی دشوار بوده است و یا نشان‌ها به صورت دقیق ایجاد نمی‌شده‌اند. از همین‌رو شهروندان می‌توانستند از پرچم‌های شهروندی استفاده کنند که طراحی ساده‌تری دارند و ساختار آسان‌تر است.

نمونه‌های پرچم‌های ملی با نسخه‌های جداگانه دولتی و شهروندی ویرایش

در ایران ویرایش

در ایران پیش از انقلاب سال ۵۷، سه پرچم دولتی ، پرچم شهروندی (که پرچم ملی خوانده می‌شد) و پرچم نظامی وجود داشت. پس از انقلاب به صورت رسمی از یک پرچم استفاده می‌شود.

 
۴:۷    پرچم ایران با نشان شیر و خورشید
 
۴:۷    پرچم شهروندی ایران (بدون نشان شیر و خورشید)
 
۴:۷    پرچم نظامی ایران پیش از انقلاب ۵۷

جستارهای وابسته ویرایش