پرچم گینه در ۱۰ نوامبر ۱۹۵۸ اتخاذ شد.این پرچم دارای سه نوار عمودی قرمز و سبز و زرد می باشد.

Flag of Guinea
Flag of Guinea.svg
کاربردپرچم زمینی و دریایی ملی
تناسب۲:۳
پذیرفته‌شده10 November 1958
طرحA vertical tricolour of red, yellow and green
FIAV 111111.svg نسبت پرچم: ۲:۳