باز کردن منو اصلی

پریسا نامی فارسی برای بانوان است و معنای آن «شبیه پری» است. پریسا می‌تواند به این موارد اشاره کند:

پریسا
جنسیت زن
خاستگاه
واژه/نام پارسی
معنی شبیه پری
سایر نام‌ها
سایر املاها پریسا
نام(های) مستعار پری, ریسا
نام‌های مرتبط پریساتیس / پریساتیس