پریشان (روانشناسی)

پریشانویرایش

 
Mind
 
"Hours of anguish" (Julio Romero de Torres, 1904).

پریشان (به انگلیسی: Anguish)

دلواپس: (دِ پَ) (ص مر) (عا) ۱ - نگران، آشفته. ۲ - چشم به راه.[۱]

پریشانی و دلواپسی از حالاتی است که هم بروز نفسانی دارد و هم بروز جسمانی.

این حالت ناشی از شری است که تصور می‌شود وقوع آن نزدیک است.

با تندی تنفس و تنگی سینه همراه است و نشانه آن، بروز ترسی است که از حالت نگرانی به سوی وحشت و اضطراب پیش می‌رود.

فرق دلواپسی و خوف این است که خوف ناشی از آگاهی از خطر خارجی است که وجود انسان را تهدید می‌کند،

در حالی که دلواپسی ناشی از ترس از این یا آن شیء نیست بلکه ناشی از انگیزه‌های درونی است.[۲]

هچنین ببینیدویرایش

منابعویرایش

  1. محمد معین، فرهنگ فارسی معین، امیرکبیر
  2. فرهنگ فلسفی، جلد2، جمیل صلیبا - منوچهر صانعی دره بیدی، انتشارات حکمت - تهران، چاپ: اول، ۱۳۶۶ صفحهٔ ۳۱۴