پس‌پای
Gemini Constellation
اطلاعات رصدی
مبدا مبدأ (ستاره‌شناسی) (ICRS)      اعتدال مبدأ (ستاره‌شناسی) (ICRS)
صورت فلکی دوپیکر
بعد ۰۶h ۲۲m ۵۷.۶۲۷s
میل ‏ ۴۸.۹۱″ ۳۰′ ‎+۲۲°
قدر ظاهری (V)+۲.۷۵ to +۳.۰۲
مشخصات
ردهM3.0IIIab
راهنمای رنگ U-B1.85
راهنمای رنگ B-V1.64
اخترسنجی
اختلاف منظر (π)۱۴.۰۷ mas
نام‌گذاری‌های دیگر
Tejat, Tejat Posterior, Pish Pai, Calx, μ Geminorum, μ Gem, 13 Geminorum, 13 Gem, HD 44478, HR 2286, BD+22°1304, HIP 30343, SAO 78297, CCDM J06230+2230A, ADS 4990A, FK5 241

پس‌پای یا مو دوپیکر یک ستاره است که در صورت فلکی دوپیکر قرار دارد.

نام پس‌پای از زبان پارسی میانه گرفته شده‌است.[۱]

منابعویرایش

  1. بهار، مهرداد: پژوهشی در اساطیر ایران (پاره نخست و دویم)، تهران، نشر آگه، چاپ سوم ١٣٧٨، صص۵۸-۶۶.