پشتکوه

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

پشتکوه به یکی از موارد زیر اشاره دارد:

پشتکوه (خمین)) روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان خمین در استان مرکزی

* پشتکوه شهرستان بندرخمیر ،واقع در دهستان کهورستان و به مرکزیت روستای مارو.

پشت کوه شهرستان سیریک به مرکزیت روستای سرارو، در دهستان سیریک بخش مرکزی شهرستان سیریک.


جستارهای وابسته ویرایش