پلان (Plan) مجموعه‌ای از طراحی یا دیاگرام‌های دو بعدی مورد استفاده برای توصیف یک محل یا شی ء یا برای برقراری ارتباط ساختمان‌سازی یا دستور العمل‌های ساخت است . معمولاً پلان‌ها روی کاغذ کشیده می‌شوند یا روی کاغذ چاپ می‌شوند اما آن‌ها می‌توانند به صورت یک فایل دیجیتالی نیز حضور داشته باشند . پلان‌ها معمولاً برای اهداف تکنیکالی مانند معماری ، مهندسی یا نقشه کشی استفاده می‌شوند . هدف آن‌ها در این رشته‌ها گرفتن تمام ویژگی‌های هندسی از یک سایت ، ساختمان ، محصول یا یک شیء ، با دقت تمام است . پلان‌ها می‌توانند برای ارائه یا جهت گیری اهداف نیز مورد استفاده قرار گیرند . هدف نهایی از پلان ، یا به تصویر کشیدن یک مکان یا یک شی ء موجود است یا برای انتقال اطلاعات کافی یک ذهن خلاق به یک سازنده یا تولیدکننده برای تحقق بخشیدن طرح مورد نظر می‌باشد .

320px.

جستارهای وابسته

ویرایش

منابع

ویرایش