پلاک وسایل نقلیه استان‌های تهران و البرز

فهرست


کد پلاک های خودرو در استان تهران و استان البرز

۱۱، ۲۲، ۳۳، ۴۴، ۵۵، ۶۶، ۷۷، ۸۸، ۹۹، ۱۰، ۲۰، ۴۰ تهران ، ۲۱، ۳۰، ۳۸، ۶۸، ۷۸ البرز است

کد خودروهای عمومی و تاکسی‌ها در شهرستان‌های استان تهران و البرز ۶۸ و ۷۸ است. در خودروهای عمومی شهر تهران کدهای ۱۱' ۲۲' ۳۳' ۴۴' واگذار شده و کد ۵۵ درحال واگذاری؛ همچنین در خودروهای عمومی استان البرز و شهرستان‌های استان تهران کد ۶۸و۷۸ به اتمام رسیده و کد ۲۱ در حال واگذاری می باشد.

نوع پلاک حروف
کدهای عددی ←
حروف خودروهای شخصی ←
عدد و حروف خودروهای استانی ←
عدد و حروف خودروهای استانی ←
عدد و حروف خودروهای استانی ←
۱۱، ۲۲، ۳۳، ۴۴، ۵۵، ۶۶، ۷۷، ۸۸، ۹۹، ۱۰، ۲۰، ۴۰
ب ج د س ص ط ق ل م ن و ه‍ ی
۱۱← الف ت ژ ع ک
۲۲، ۳۳ ← الف ت ع
۴۴← ت ع
۵۵ ع
نوع پلاک حروف
خودروهای کشوری ۱۱ پ ← پلیس نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
۱۱' ۲۲ ث ← سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
۱۱ ز ← وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
۱۱' ۲۲ ش ← ارتش جمهوری اسلامی ایران
۱۱ ف ← فرماندهی ستاد کل نیروهای مسلح
۱۱ گ ← گذر موقت
۱۱' ۱۲ D ← دیپلمات‌های سفارتخانه
۱۱ S ← سرویس‌های سفارتخانه

۶۸کلانشهر کرجویرایش


شهر نوع پلاک حروف
کرج شخصی
استانی
ب. ج . د. س . ص. ط . ق. ل . م. ن. و. ه . ی
۶۸ الف. ت . ژ. ع . ک - ۷۸ ع - ۷۸ ت - ۲۱ ع

۷۸ تهران و البرزویرایش

 
۷۸
۳۴۵   ۱۲ 
حرف شهرستان استان
ب ی اسلامشهر ۱. ۲ تهران
ج م رباط کریم، بهارستان ۱. ۴ تهران
د ه‍ شهریار، ملارد، قدس ۱. ۲ تهران
س ورامین، پیشوا، قرچک ۱ تهران
ص دماوند، پردیس ۱ تهران
ط ساوجبلاغ، طالقان، نظرآباد ۱ البرز
ق فیروزکوه تهران
ل پاکدشت ۱ تهران
ن ری (به جز منطقه ۲۰ شهرداری تهران) تهران
و شمیرانات (به جز منطقه ۱ شهرداری تهران) تهران

۲۱ تهران و البرزویرایش

 
۲۱
۳۴۵   ۱۲ 
حرف شهرستان استان
ب اسلامشهر ۳ تهران
ج ق رباط کریم، بهارستان ۲. ۳ تهران
د ط ل ه‍ شهریار، ملارد ، قدس ۳. ۴. ۵. ۶ تهران
س م ورامین، پیشوا، قرچک ۲. ۳ تهران
ص نظرآباد ، طالقان، ساوجبلاغ البرز
ن پاکدشت ۲ تهران
و کرج، فردیس، اشتهارد ۱۴ البرز
ی دماوند، پردیس ۲ تهران

۳۸ تهران و البرزویرایش

 
۳۸
۳۴۵   ۱۲ 
حرف شهرستان استان
ب د س
م ن ه‍ ی
کرج، فردیس،اشتهارد

۲۱،۲۰،۱۹،۱۸،۱۷،۱۶،۱۵

البرز
ج ط و شهریار، ملارد ، قدس ۷. ۸. ۹ تهران
ص ورامین، پیشوا، قرچک ۴ تهران
ق اسلامشهر ۴ تهران
ل رباط کریم، بهارستان تهران

۳۰ تهران و البرزویرایش

درحال واگذاری می باشد.
 
۳۰
۳۴۵   ۱۲ 
حرف شهرستان استان
ب ق شهریار، ملارد، قدس ۱۰ . ۱۱
تهران
ج رباط کریم، بهارستان ۶ تهران
د س ل کرج، فردیس، اشتهارد ۲۲ . ۲۳ ‌. ۲۴
البرز
ص اسلامشهر ۵ تهران
ط پاکدشت ۳ تهران

پلاک موتور:۳۱۹، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴

۴۰ کلانشهر تهرانویرایش

درحال واگذاری می باشد.
 
۴۰
۳۴۵   ۱۲ 

شهر نوع پلاک حروف
تهران شخصی
استانی
ب ج