پلاک وسایل نقلیه استان‌های تهران و البرز

فهرست

کد پلاک های خودرو در استان تهران و استان البرز

۱۱، ۲۲، ۳۳، ۴۴، ۵۵، ۶۶، ۷۷، ۸۸، ۹۹، ۱۰، ۲۰، ۳۰، ۴۰، ۵۰، ۶۰، ۷۰، ۸۰، ۹۰، ۲۱، ۳۸، ۶۸، ۷۸

است.

کد خودروهای عمومی و تاکسی‌ها در شهرستان‌های استان تهران و البرز ۶۸ و ۷۸ است. در خودروهای عمومی شهر تهران کدهای ۱۱' ۲۲' ۳۳' ۴۴' واگذار شده و کد ۵۵ در حال واگذاری است؛ همچنین در خودروهای عمومی استان البرز و شهرستان‌های استان تهران کد ۶۸و ۷۸ واگذار شده و کد ۲۱ در حال واگذاری است.

۱۱. ۲۲. ۳۳. ۴۴. ۵۵. ۶۶. ۷۷. ۸۸. ۹۹. ۱۰. ۲۰ کلانشهر تهرانویرایش

نوع پلاک حروف
کدهای عددی ←
حروف خودروهای شخصی ←
عدد و حروف خودروهای استانی ←
عدد و حروف خودروهای استانی ←
عدد و حروف خودروهای استانی ←
۱۱، ۲۲، ۳۳، ۴۴، ۵۵، ۶۶، ۷۷، ۸۸، ۹۹، ۱۰، ۲۰
ب ج د س ص ط ق ل م ن و ه‍ ی
۱۱← الف ت ژ ع ک
۲۲، ۳۳ ← الف ت ع
۴۴← ت ع
۵۵ ع
نوع پلاک حروف
خودروهای کشوری ۱۱ پ ← پلیس نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
۱۱' ۲۲ ث ← سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
۱۱ ز ← وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
۱۱' ۲۲ ش ← ارتش جمهوری اسلامی ایران
۱۱ ف ← فرماندهی ستاد کل نیروهای مسلح
۱۱ گ ← گذر موقت
۱۱' ۱۲ D ← دیپلمات‌های سفارتخانه
۱۱ S ← سرویس‌های سفارتخانه
 
۱۱
۳۴۵   ۱۲ 
 
۲۲
۳۴۵   ۱۲ 
 
۳۳
۳۴۵   ۱۲ 
 
۴۴
۳۴۵   ۱۲ 
 
۵۵
۳۴۵   ۱۲ 
 
۶۶
۳۴۵   ۱۲ 
 
۷۷
۳۴۵   ۱۲ 
 
۸۸
۳۴۵   ۱۲ 
 
۹۹
۳۴۵   ۱۲ 
 
۱۰
۳۴۵   ۱۲ 

پلاک موتور: ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳

۲۰ کلانشهر تهرانویرایش

 
۲۰
۳۴۵   ۱۲ 
کلانشهر حروف
تهران ب ج د س ص ط ق ل م ن و ه‍ ی (در حال واگذاری)

۶۸ کلانشهر کرجویرایش

 
۶۸
۳۴۵   ۱۲ 
شهر نوع پلاک حروف
کرج شخصی
استانی
ب. ج . د. س . ص. ط . ق. ل . م. ن. و. ه . ی
۶۸ الف. ت . ژ. ع . ک - ۷۸ ع - ۲۱ ع - ۷۸ ت

۷۸ تهران و البرزویرایش

 
۷۸
۳۴۵   ۱۲ 
حرف شهرستان استان
ب ی اسلامشهر ۱. ۲ تهران
ج م رباط کریم، بهارستان ۱. ۴ تهران
د ه‍ شهریار، ملارد، قدس ۱. ۲ تهران
س ورامین، پیشوا، قرچک ۱ تهران
ص دماوند، پردیس ۱ تهران
ط ساوجبلاغ، طالقان، نظرآباد ۱ البرز
ق فیروزکوه تهران
ل پاکدشت ۱ تهران
ن ری (به جز منطقه ۲۰ شهرداری تهران) تهران
و شمیرانات (به جز منطقه ۱ شهرداری تهران) تهران

تذکر ؛ پلاک شهرستان شهرری به اتمام رسیده است و در حال حاضر پلاک تهران در حال واگذاری به این شهرستان می باشد.

۲۱ تهران و البرزویرایش

 
۲۱
۳۴۵   ۱۲ 
حرف شهرستان استان
ب اسلامشهر ۳ تهران
ج ق رباط کریم، بهارستان ۲. ۳ تهران
د ط ل ه‍ شهریار، ملارد ، قدس ۳. ۴. ۵. ۶ تهران
س م ورامین، پیشوا، قرچک ۲. ۳ تهران
ص نظرآباد،طالقان،ساوجبلاغ البرز
ن پاکدشت ۲ تهران
و کرج، فردیس، اشتهارد ۱۴ البرز
ی دماوند، پردیس ۲ تهران

۳۸ تهران و البرزویرایش

 
۳۸
۳۴۵   ۱۲ 
حرف شهرستان استان
ب د س
م ن ه‍ ی
کرج، فردیس،اشتهارد

۲۱،۲۰،۱۹،۱۸،۱۷،۱۶،۱۵

البرز
ج ط و شهریار، ملارد ، قدس ۷. ۸. ۹ تهران
ص ورامین، پیشوا، قرچک ۴ تهران
ق اسلامشهر ۴ تهران
ل رباط کریم، بهارستان تهران

۳۰ تهران و البرزویرایش

 
۳۰
۳۴۵   ۱۲ 
حرف شهرستان استان
ب ق شهریار، ملارد، قدس ۱۰ . ۱۱
تهران
ج رباط کریم، بهارستان ۶ تهران
د س کرج، فردیس، اشتهارد ۲۲ . ۲۳
البرز
ص ورامین، پیشوا، قرچک ۵ تهران
ط پاکدشت ۳ تهران
ل اسلامشهر ۵ تهران

پلاک موتور:۳۱۹، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴