پلاک وسایل نقلیه استان لرستان

کدهای استان لرستان ۳۱ و ۴۱ می‌باشد. در خودروهای عمومی، تاکسی‌ها و خودروهای دولتی حرف پلاک همیشه یکسان است. اما در خودروهای شخصی این حرف بستگی به شهری دارد که پلاک خودرو در آن ثبت شده است.

کد ۳۱ - مرکز استان (چگنی،خرم‌آباد)ویرایش

کد ۴۱ - شهرستان هاویرایش

حرف شهرستان وضعیت شماره گذاری
الف خودروهای دولتی استان سرشماره ۱۵ در حال واگذاری
ب خرم‌آباد و چگنی(۱) پایان شماره‌گذاری
ت تاکسی‌های استان سرشماره ۳۴ در حال واگذاری
ج خرم‌آباد و چگنی(۲) پایان شماره‌گذاری
د خرم‌آباد و چگنی(۳) پایان شماره‌گذاری
ژ خودروهای جانبازان

خودروهای معلولان

سرشماره ۱۱ درحال واگذاری

سرشماره ۵۱ درحال واگذاری

س خرم‌آباد و چگنی(۴) پایان شماره‌گذاری
ص خرم‌آباد و

چگنی(۵)

سرشماره ۶۵ در حال واگذاری
ع خودروهای عمومی استان سرشماره ۹۳ در حال واگذاری
ک ادوات کشاورزی استان سرشماره ۳۳ در حال واگذاری
حرف شهرستان وضعیت شماره‌گذاری:
ب بروجرد (۱) پایان شماره‌گذاری
ج الیگودرز سرشماره ۸۷ در حال واگذاری
د دورود (۱) پایان شماره‌گذاری
س کوهدشت(۱) پایان شماره گذاری
ص دلفان سرشماره ۷۳ درحال واگذاری
ط ازنا سرشماره ۶۶ در حال واگذاری
ق پلدختر سرشماره ۵۴ در حال واگذاری
ل سلسله سرشماره ۵۷ در حال واگذاری
م بروجرد (۲) پایان شماره‌گذاری
ن بروجرد (۳) سرشماره ۶۳ در حال واگذاری
و دورود (۲)، کوهدشت (۲) سرشماره ۳۵ در حال واگذاری

منابعویرایش

{{یادکرد-ویکی

پیوند = http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Vehicle_registration_plates_of_Lorestan&oldid=433398187 عنوان = Vehicle registration plates of Lorestan زبان = فارسی