پلاک وسایل نقلیه استان مازندران

فهرست

کدهای استان مازندران ۶۲، ۷۲، ۸۲ و ۹۲ می‌باشد، در خودروهای عمومی، تاکسی‌ها و خودروهای دولتی حرف پلاک همیشه یکسان است. اما در خودروهای شخصی این حرف (ب) بستگی به شهری دارد که پلاک خودرو در آن ثبت شده‌است.

در خودروهای عمومی کد ۶۲ واگذار شده و کد ۷۲ در حال واگذاری است.

۶۲ویرایش

۶۲ کد شهرستان ساری و همه حروف مربوط به این شهرستان است.

شهر نوع پلاک حروف
ساری، میاندورود شخصی
استانی
ب. ج . د. س . ص.
۶۲ الف. ت . ژ. ع . ک - ۷۲ ع
 
۶۲
۳۴۵   12 

۷۲ویرایش

 
۷۲
۳۴۵   12 
حرف شهرستان
ب آمل۱
ج بابل ۱
د تنکابن، عباس‌آباد ۱
س رامسر
ص نوشهر ۱
ط نور ۱
ق بهشهر، گلوگاه ۱
ل قائم‌شهر، سیمرغ ۱
م بابلسر، فریدن کنار ۱
ن چالوس، کلاردشت ۱
و محموآباد
ه‍ نکا
ی جویبار

۸۲ویرایش

 
۸۲
۳۴۵   12 
حرف شهرستان
ب سوادکوه (پل سفید)
ج. ص . م بابل ۲. ۳ . ۴
د. ق آمل ۲. ۳
س. ن قایمشهر، سیمرغ ۲. ۳
ط تنکابن، عباس‌آباد ۲
ل بابلسر، فریدون کنار ۲
و چالوس، کلاردشت ۲
ه‍ بهشهر، گلوگاه ۲
ی نوشهر ۲

۹۲ویرایش

 
۹۲
۳۴۵   12 
حرف شهرستان
ب آمل ۴
ج بابل ۵
د نور‌۲

۶۲. ۷۲. ۸۲. ۹۲ویرایش

حرف ۶۲ ۷۲ ۸۲ ۹۲
ب ساری ۱ آمل ۱ سوادکوه آمل ۴
ج ساری ۲ بابل ۱ بابل ۲ بابل ۵
د ساری ۳ تنکابن ۱ آمل ۲ نور ۲
س ساری ۴ رامسر قائمشهر ۲
ص ساری ۵ نوشهر ۱ بابل ۳
ط ساری ۶ نور ۱ تنکابن ۲
ق ساری ۷ بهشهر ۱ آمل ۳
ل قائمشهر ۱ بابلسر ۲
م بابلسر ۱ بابل ۴
ن چالوس ۱ قائمشهر ۳
و محمودآباد چالوس ۲
ه نکا بهشهر ۲
ی جویبار نوشهر ۲

پلاک موتور:۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹

منابعویرایش

مشارکت‌کنندگان ویکی‌پدیا. «Vehicle registration plates of Mazandaran». در دانشنامهٔ ویکی‌پدیای انگلیسی، بازبینی‌شده در ۲۵ آبان ۱۳۹۳.