باز کردن منو اصلی

کدهای استان کرمان ۴۵، ۶۵ و ۷۵ می‌باشد. در خودروهای عمومی، تاکسی‌ها و خودروهای دولتی حرف پلاک همیشه یکسان است. اما در خودروهای شخصی این حرف (ب) بستگی به شهری دارد که پلاک خودرو در آن ثبت شده‌است.

در خودروهای عمومی کد ۴۵ واگذار شده و کد ۶۵ در حال واگذاری است.

۴۵ویرایش

۴۵ کد شهرستان کرمان و همه حروف مربوط به این شهرستان است .

شهر نوع پلاک حروف
کرمان شخصی
استانی
ب . ج . د . س . ص . ط . ق . ل . م
۴۵ الف . ت . ژ . ع . ک - ۶۵ ع
 
۴۵
۳۴۵   ۱۲ 

۶۵ویرایش

۷۵ویرایش

۴۵ . ۶۵ . ۷۵ویرایش

حرف ۴۵ ۶۵ ۷۵
ب کرمان ۱ رفسنجان ۱ سیرجان ۲
ج کرمان ۲ بم ۱ بم ۲
د کرمان ۳ سیرجان ۱ جیرفت ۲
س کرمان ۴ بافت ۱ رفسنجان ۳
ص کرمان ۵ جیرفت ۱ سیرجان ۳
ط کرمان ۶ زرند ۱ زرند ۲
ق کرمان ۷ کهنوج ۱ کهنوج ۲
ل کرمان ۸ شهربابک ۱
م کرمان ۹ بردسیر ۱
ن منوجان ۱
و عنبرآباد ۱
ه راور ۱
ی رفسنجان ٢

پلاک موتور:812-817

منابعویرایش

مشارکت‌کنندگان ویکی‌پدیا. «Vehicle registration plates of Kerman». در دانشنامهٔ ویکی‌پدیای انگلیسی، بازبینی‌شده در ۲۵ آبان ۱۳۹۳.