پلاک وسایل نقلیه عراق

درعراق پلاک به شکل مستطیل است و از آلومینیوم ساخته شده است. در سمت چپ، کلمه " عراق" نوشته شده است و زیر آن نام فرمانداری نوشته شده است وفقط از اعداد عربی استفاده میشود.

انواع پلاکویرایش

۵ نوع پلاک در عراق وجود دارد:

 
یک نمونه پلاک خودرو های حمل و نقل عمومی
رنگ نوع
سفید خودروهای شخصی
قرمز اتوبوس، تاکسی و خودروهای کرایه ای
آبی دولتی
زرد کامیون، تراکتور، جرثقیل
سیاه عبور موقت

منابعویرایش

ویکی‌انگلیسی

Wikipedia contributors، "Vehicle registration plates of Iraq،" Wikipedia، The Free Encyclopedia، http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Vehicle_registration_plates_of_Iraq&oldid=405380016 (accessed July ۲۸، ۲۰۱۱).