باز کردن منو اصلی

تخته‌پوستان

رده‌ای از آرواره‌داران
(تغییرمسیر از پلمه‌پوستان)

تخته‌پوستان (Placodermi) رده‌ای منقرض‌شده از ماهیان زره‌دار پیش از تاریخ بودند. ماهیان این رده از دوران سیلورین تا آخر دوونین زندگی می‌کردند.

تخته‌پوستان
محدودهٔ زمانی: ۴۳۰ تا ۳۵۸٫۹ میلیون سال پیش
Late Llandovery – Late Devonian If paraphyletic in relation to the rest of Gnathostomata, then modern jawed vertebrates represent extant forms
Bothriolepis panderi.jpg
فسیل یک چاله‌پولکی از راسته پادسُرینان .
آرایه‌شناسی e
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
کلاد: جمجمه‌داران
زیرشاخه: مهره‌داران
فروشاخه: آرواره‌داران
رده: تخته‌پوستان
McCoy, 1848

سر و سینه‌گاه تخته‌پوستان با صفحه‌های لوح‌مانند (تخته‌مانند) زره‌داری پوشیده شده بود و بقیه بدن آن‌ها فلس‌دار یا عریان بود که میزان این پوشیدگی‌ها از یک گونه تا گونه دیگر تفاوت داشت. تخته‌پوستان از نخستین ماهیان آرواره‌دار بودند؛ آرواره آن‌ها احتمالاً از اولین قوس آبشش آن‌ها تکامل یافته است. قدیمی‌ترین سنگواره شناخته‌شده تخته‌پوستان مربوط به ۳۸۰ میلیون سال پیش است.[۱]

بیشتر تخته‌پوستان شکارچی و کف‌زی بودند. تخته‌پوستان راسته بندی‌گردنان Arthrodira البته در بخش‌های میانی و بالایی آب دریا زندگی می‌کردند. دندان‌ها و آرواره‌های تخته‌پوستان به یک‌پارچگی آرواره‌داران gnathostomes امروزی نبود.[۲]

پیش از این دانشمندان بر این باور بودند که تخته‌پوستان (نام دیگر: پَلمه‌پوستان) و ماهی استخوانی هیچ نسبت خویشاوندی با یکدیگر ندارند و ماهی استخوانی به ناگهان صاحب استخوان صورت شده است. اما با کشف تازه سنگواره‌ای متعلق به حدود ۴۱۹ میلیون سال پیش، در چین، معلوم شده که ماهی استخوانی قالب جمجمه خود را از اجداد تخته‌پوست به ارث برده است. سنگواره کشف شده در کشور چین ویژگی‌های خاص دو نوع ماهی قدیمی را هم‌زمان نشان می‌دهد: اولی رده تخته‌پوستان و دومی ماهی استخوانی، که در واقع نیای اولیه تمامی مهره‌داران امروزی است که در مراحل بعدی دوزیستان، پرندگان،[۳]جانورک استنسیو


Placodermi

Pseudopetalichthys
بریندابلاسپرخارسینگان

راین‌ماهیان

YunnanolepisEuantiarcha


نازک‌پوش‌ماهیانچین‌خورده‌دندانانبندی‌گردنان

WuttagoonaspisActinolepidae
برگ‌پولکان
Phlyctaeniida


Brachythoraci


HolonemaAntineosteusBuchanosteidaeEubrachythoraciPholidosteusTapinosteus

دانه‌استخوانTorosteus

Plourdosteus
دانکل‌استخوان
BrachyosteusErromenosteusGorgonichthysTitanichthys


منابعویرایش

  1. "Fossil reveals oldest live birth". BBC. May 28, 2008. Retrieved May 30, 2008.
  2. Rücklin, M. ; Donoghue, P. C. J. ; Johanson, Z. ; Trinajstic, K. ; Marone, F. ; Stampanoni, M. (2012). "Development of teeth and jaws in the earliest jawed vertebrates". Nature.
  3. رادیو فردا: کشف سنگواره مربوط به حدود ۴۱۹ میلیون سال پیش در چین. ۸ مهر ۱۳۹۲