تکثرگرایی

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا
(تغییرمسیر از پلورالیزم)

تَکَثُّرگَرایی یا پلورالیسم به یکی از موارد زیر اشاره دارد: