پلیتبوروی کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی

دفتر‌خانه سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی یا به اختصار پلیتبورو (به روسی: Политбюро) که از ۱۹۵۲ تا ۱۹۶۶ با نام پرزیدیوم شناخته می‌شد، بدنه مرکزی سیاست‌گذاری و رهبری حزب کمونیست اتحاد شوروی بود.

پلیتبوروی کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی
Политбюро
Politbyuro
PCUS Emblema.svg
سران
وضعدر عمل، والا ترین ارگان سیاسی در سیاست‌های دولت شوروی
رهبردبیر کل حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی
Elected byدفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی
Responsible toکمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی
کرسی‌هاVaried
مقر
Staraya Square, Moscow, جمهوری شوروی فدراتیو سوسیالیستی روسیه

منابع

Brown, Archie (1996). The Gorbachev Factor. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-827344-8. *