پلیس سلطنتی هند

پلیس سلطنتی هند (به انگلیسی: Indian Imperial Police) یا پلیس سلطنتی (به انگلیسی: Imperial Police)، مسئول حفظ امنیت اجتماعی راج بریتانیا بود. در سال ۱۹۴۸ و پس از استقلال هند از امپراتوری بریتانیا، پلیس سلطنتی منحل و با پلیس هند جایگزین شد.[۱]

جُرج اُروِل، نویسندهٔ مشهور انگلیسی، در طول دههٔ ۱۹۲۰ میلادی در پلیس سلطنتی هند در برمه خدمت می‌کرد.[۲] در آن دوران، برمه، استانی در هند بریتانیا بود.[۳]

پانویسویرایش