پل شاه عباسی

پل شاه عباسی هراز در استان مازندران قرار دارد. بقایای این پل در جاده هراز، بعد از پلور و در دره‌ای تنگ و کوهستانی، بر روی رودخانه هراز واقع گردیده و بنای آن مربوط به شاه عباس صفوی است که در دوره‌های بعد چندین بار مرمت شده و در دوره اخیر بجز بقایای اندکی از پایه‌های کناری، بقیه از بین رفته‌است. این پل حداقل تا اواخر دوره قاجار مورد استفاده بوده‌است. راه کاروان رو قدیمی تهرانآمل در دوره صفوی و قاجاریه از این دره می‌گذشته‌است. امروزه با احداث تونل بزرگی، جاده از کنار دره، علاوه بر بقایای پل قدیمی، نقش برجسته بزرگ ناصر الدین شاه و همراهان وی به نام شکل شاه وجود دارد. این پل در زمان آبادانس دارای یک دهانه به عرض حدود ۱۳ متر و عرض رویه نزدیک به ۳ متر بوده‌است. پل از سنگ‌های برش خورده ساخته شده و رویه آن از سطح معمولس آب حدود ۱۵ متر ارتفاع داشته‌است.

منابع

پیوند به بیرون