پناهنده (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌پدیا
(تغییرمسیر از پناهنده (فیلم))

پناهنده به فردی گفته می‌شود که به کشور دیگری برای زندگی و کار پناه می‌برد.

پناهنده همچنین می‌تواند به موارد زیر نیز اشاره کند:

فیلم‌ها ویرایش

پناهنده (فیلم ۲۰۰۰)

پناهنده (فیلم ۲۰۰۶)

پناهنده( فیلم۲۰۰۸)

پناهنده (فیلم ۱۳۷۲)، ساخته رسول ملاقلی پور

افراد ویرایش

سایر کاربردها ویرایش