پناهعلی‌خان جوانشیر

مؤسس و نخستین حاکم شهر شوشی
(تغییرمسیر از پناه علی خان جوانشیر)
تصویر مدرن از پناهعلی خان.

پناهعلی‌خان جوانشیر مؤسس و نخستین حاکم شهر شوشی است. فرزند وی ابراهیم خلیل خان جوانشیر است که حاکم شوشی و قره‌باغ بود و حاضر به اطاعت از آقامحمدخان نگشت و مدت‌ها حکومت خانات قره باغ را برعهده داشت و به آبادی آن‌جا توجه بسیاری داشت به دانشمندان ارج می‌نهاد. در دربار وی دانشمندان زیادی حضور داشتند. ارگ شاهبولاغ متعلق به اوست.

منابعویرایش