پنجاه و هفتمین دوره جوایز بفتا

پنجاه و هفتمین دورهٔ جوایز بفتا در سال ۲۰۰۴ در لندن بریتانیا برگزار شد که ارباب حلقه‌ها: بازگشت پادشاه بهترین فیلم سال شد . اسکارلت جوهانسون برای فیلم گمشده در ترجمه و دختری با گوشواره مروارید کاندیدای بهترین بازیگر نقش اول زن شد که توانست برای دختری با گوشواره مروارید به این جایزه برسد. شان پن نیز برای بازی در ۲ فیلم کاندیدای دریافت بهترین بازیگر نقش اول مرد شد.

پنجاه و هفتمین دوره جوایز بفتا
تاریخ۲۰۰۴
نکات برجسته
بهترین فیلمارباب حلقه‌ها: بازگشت پادشاه
بهترین فیلم بریتانیاییلمس کردن خلا
بهترین بازیگر مردبیل مری
گمشده در ترجمه
بهترین بازیگر زناسکارلت جوهانسون
گمشده در ترجمه
بیشترین جوایزناخدا و فرمانده: آخر دنیا و ارباب حلقه‌ها: بازگشت پادشاه (۴)
بیشترین نامزدی‌هاکوهستان سرد (۱۳)

نامزدی‌ها و جوایزویرایش

 
پیتر ویر, برنده بهترین کارگردانی
 
بیل مری, برنده بهترین بازیگر نقش اول مرد
 
اسکارلت جوهانسون, برنده بهترین بازیگر نقش اول زن
 
بیل نای, برنده بهترین بازیگر نقش مکمل مرد
 
رنه زلوگر, برنده بهترین بازیگر نقش مکمل زن
بهترین فیلم بهترین کارگردانی

ارباب حلقه‌ها: بازگشت پادشاه

پیتر ویر برای کارگردانی ناخدا و فرمانده: آخر دنیا

بهترین بازیگر نقش اول مرد بهترین بازیگر نقش اول زن

بیل مری برای فیلم گمشده در ترجمه در نقش Bob Harris

اسکارلت جوهانسون برای فیلم گمشده در ترجمه در نقش Charlotte

بهترین بازیگر نقش مکمل مرد بهترین بازیگر نقش مکمل زن

بیل نای برای فیلم در واقع عشق در نقش Billy Mack

رنه زلوگر برای فیلم کوهستان سرد در نقش Ruby Thewes

فیلم‌نامه اوریجینال فیلم‌نامه اقتباسی

مأمور ایستگاه فیلم نامه‌ای از توماس مک‌کارتی

ارباب حلقه‌ها: بازگشت پادشاه فیلم نامه‌ای از پیتر جکسون و فرن والش

بهترین فیلمبرداری طراحی لباس

ارباب حلقه‌ها: بازگشت پادشاه

ناخدا و فرمانده: آخر دنیا

بهترین تدوین فیلم بهترین گریم و آرایش مو

گمشده در ترجمه

دزدان دریایی کارائیب: نفرین مروارید سیاه

بهترین طراحی تولید بهترین صدا

ناخدا و فرمانده: آخر دنیا

ناخدا و فرمانده: آخر دنیا

بهترین جلوه‌های ویژه تصویری بهترین موسیقی

ارباب حلقه‌ها: بازگشت پادشاه

کوهستان سردتی بون برنت و گابریل یارد

بهترین فیلم خارجی بهترین فیلم بریتانیا

در این جهان

لمس کردن خلا

بیشترین جوایزویرایش

فیلم‌هایی که در هیچ رشته برنده نشدندویرایش

منابعویرایش