باز کردن منو اصلی
هفته آوریل اردیبهشت شعبان
شنبه ۲۰ ۳۱ ۱۴
یکشنبه ۲۱ ۱ ۱۵
دوشنبه ۲۲ ۲ ۱۶
سه‌شنبه ۲۳ ۳ ۱۷
چهارشنبه ۲۴ ۴ ۱۸
پنجشنبه ۲۵ ۵ ۱۹
جمعه ۲۶ ۶ ۲۰

پنجشنبه هرمزشید ، ششمین روز هفته در گاه‌شماری خورشیدی و با نام Thursday چهارمین روز هفته در گاه‌شماری میلادی است.

Clock (4140348113).jpg

در ایران باستان هفته وجود نداشته‌است و گاهشماری نزد ایرانیان بر پایهٔ روزهای ماه بوده‌است. به این ترتیب که هر روز به ایزدی منسوب بوده و نامی داشته‌است. نمونه را روزِ نخستِ هر ماه، به نامِ هورمزد (هرمز)، روزِ دوم به نامِ وهومن (هومن یا بهمن)، یا روز شانزدهم به نامِ ایزدبانو آناهیتا نامیده شده بود و هر روز که نامش با نام ماه یکسان بود به نیایش و جشن مختص می‌شد. مفهومِ هفته از تمدن‌های همسایه، به ویژه، میان رودان در فرهنگ ایرانی شده و پس از اسلام صورت امروزی گرفته‌است.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش