پنجشنبه (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

پنجشنبه ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: