باز کردن منو اصلی

در روان‌شناسی،مدل پنج عاملی شخصیت (به انگلیسی: Five-Factor Model or FFM) یک آزمون تجربی برای اندازه‌گیری متغیرهای شخصیت است. بر اساس این مدل، شخصیت از پنج بعد اصلی تشکیل شده است که عبارتند از: روان‌رنجوری، برون‌گرایی، سازگاری، استقبال از تجربه و وظیفه‌شناسی.

پال کاستا جونیور به همراه رابرت آر. مک‌کری در دهه 80 میلادی آزمونی با نام NEO-I (علامت اختصاری برای Neuroticism-Extraversion-Openness Inventory) را ابداع کردند که سه عامل از پنج عامل بزرگ شخصیت را می‌سنجید. سپس در 1985 میلادی، با اضافه کردن دو عامل دیگر، تست (NEO Personality Inventory (NEO PI را برای سنجش پنج عاملی شخصیت منتشر کردند. ویرایش نهایی این تست در 1990 منتشر شد که امروزه Revised NEO Personality Inventory یا NEO PI-R نامیده می‌شود. انبوه تحقیقات بعدی در مجموع نشانگر آن بود که این پنج عامل به اندازه کافی گسترده و کارا بود.[۱]

محتویات

کاربرد تست پنج عاملیویرایش

این تست در زمینه ازدواج و تشخیص اختلالات روانشناسی کاربرد دارد با بررسی سی عاملی که تست پنج عاملی به شما می دهد می توان موارد مهمی را در مورد روان خود بفهمید.

روان رنجوری یا روان نژندی (N)ویرایش

نوروسیزم یا عصبیت که به معنی روان رنجوری است عامل اولی است که در تست پنج عاملی به آن پرداخته می شود این عامل خود 5 زیر مجموعه دارد

 • اضطراب:

این عامل میزان نگرانی را در هر فرد نشان می دهد که آیا همیشه مضطرب اند یا آرامش خیال دارند.

 • خشم:

تجربه متعدد خشم و میزان خشمگین شدن عامل اصلی در این مورد می باشد

 • افسردگی:

افرادی که به راحتی احساس تنهایی می کنند و غم و اندوه وجودشان را فرا می گیرد از این دسته هستند

 • شرم:

دست پاچه بودن و احساس شرم از دیگران

 • تکانش‌وری

واکنش در برابر رفتار دیگران چگونه است

 • آسیب پذیری به استرس

کاهش توانایی ها در برابر شرایط پر استرس

برونگراییویرایش

 • صمیمیت
 • جمع گرایی
 • قاطعیت
 • فعالیت
 • هیجان خواهی
 • هیجان مثبت

بازبودنویرایش

 • تخیل
 • زیباپسندی
 • احساسات
 • اعمال
 • عقاید
 • ارزش‌ها

توافقویرایش

 • اعتماد
 • رک گویی
 • نوع دوستی
 • همراهی
 • تواضع
 • دل رحمی

وجدانی بودنویرایش

 • کفایت
 • نظم و ترتیب
 • وظیفه شناسی
 • تلاش برای موفقیت
 • خویشتنداری
 • احتیاط در تصمیم گیری

پیوند به بیرونویرایش

 1. "Revised NEO Personality Inventory". Wikipedia. 2018-12-23.