پنیرکیان (Malvaceae) تیره‌ای از گیاهان گل‌آور هستند. از جمله گیاهان متعلق به این تیره می‌توان از گل ختمی (پنیرککاکائو و بالسا، همچنین ختمی دارویی و ختمی معمولی نام برد. از میوه‌های گیاهان این تیره می‌توان به فندقه یا کپسول که با ۳ تا ۵ شکاف طولی باز می‌شود، اشاره کرد. گیاهان متعلق به این تیره دارای لعاب هستند که خاصیت لزجی را به آن‌ها می‌دهد.

پنیرکیان
Least mallow, Malva parviflora
رده‌بندی علمی
فرمانرو: گیاه
(طبقه‌بندی‌نشده): گیاهان گلدار
(طبقه‌بندی‌نشده): دولپه‌ای‌های نو
(طبقه‌بندی‌نشده): رزیدها
راسته: پنیرک‌سانان
تیره: Malvaceae
Juss.[۱]
زیرخانواده‌ها

Bombacoideae
Brownlowioideae
Byttnerioideae
Dombeyoideae
Grewioideae
Helicteroideae
Malvoideae
Sterculioideae
Tilioideae

پنبه، از تیرهٔ پنیرکیان

Byttnerioideae: 26 genera, 650 species, pantropical, especially آمریکای جنوبی

Grewioideae: 25 genera, 770 species, pantropical

کاکائوئیان: 12 genera, 430 species, pantropical

Tilioideae: three genera, 50 species, northern مناطق معتدلs and آمریکای مرکزی

Dombeyoideae: about 20 genera, about 380 species, palaeotropical, especially ماداگاسکار and جزایر ماسکارین

Brownlowioideae: eight genera, about 70 species, especially palaeotropical

Helicteroideae: eight to 12 genera, 10 to 90 species, tropical, especially آسیای جنوب شرقی

Malvoideae: 78 genera, 1,670 species, temperate to tropical

Bombacoideae: 12 genera, 120 species, tropical, especially آفریقا and قاره آمریکا

منابع ویرایش

  1. Angiosperm Phylogeny Group (2009). "An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG III" (PDF). Botanical Journal of the Linnean Society. 161 (2): 105–121. doi:10.1111/j.1095-8339.2009.00996.x. Retrieved 2013-07-06.

گیاهشناسی/سیستماتیک. نوشته خرد دربارهٔ گیاهشناسی