پهن‌بال‌سارگپه‌ایان

پهن‌بال‌سارگپه‌ایان
Egyptian vulture.jpg
پهن‌بال‌سارگپه‌ایان، Perninae
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
زیرشاخه: مهره‌داران
فروشاخه: آرواره‌داران
بالارده: چهاراندامان
رده: پرندگان
زیررده: نوآروارگان
راسته: قوش‌سانان
تیره: قوشیان

پهن‌بال‌سارگپه‌ایان (نام علمی: Perninae) نام یک زیرخانواده از تیره قوشیان است.

منابع