پوست‌گزان

پوست‌گزان
Dermanyssus gallinae mite.jpg
پوست‌گزان، Dermanyssidae
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
بالاشاخه: پوست‌اندازان
شاخه: بندپایان
زیرشاخه: گیره‌داران
رده: عنکبوتیان
زیررده: کنه‌سانان
بالاراسته: انگل‌شکلان
راسته: میان‌روزنان
زیرراسته: Monogynaspida
فروراسته: Gamasina
بالاخانواده: Dermanyssoidea
تیره: Dermanyssidae

پوست‌گَزان (نام علمی: Dermanyssidae) نام یک خانواده از راسته میان‌روزنان است.

منابع

پیوند به بیرون