باز کردن منو اصلی
بازسازی پوشاک ایرانیان زمان اشکانیان (بازسازی توسط: مریم انتظامی)

نگارگری ایرانی از رنگ‌های روشن و تیره برای ترسیم پوشاک مردمان ایرانی استفاده می‌کردند. مردان و زنان ایرانی نوع ویژه‌ای از شلوار را می‌پوشیدند. زیر جامهٔ مردان ایرانی نوعی شورت به نام زیر شلواری نام داشت. نوع پوشاک سنتی ایرانی حتی پوشاکی که در بخش‌های شهری استفاده نمی‌شد، توسط نوشته‌ها و نقاشی‌های قدیمی به جای مانده است. پوشاک سنتی مردان از شلوار، کمربند و سربند تشکیل شده است. بیشتر مردان و زنانی که سربند می‌پوشیدند، آن را جواهر تزئین می‌کردند.[۱]

بن مایهویرایش