جامه‌های آیینی زرتشتیان

جامه‌های آیینی زرتشتیان به کستی و سدره اشاره دارد که از نمادهای دیرینهٔ آیین زرتشت هستند. دربارهٔ منشأ این جامه‌ها، منابع کهن مکتوب چندانی وجود ندارد اما احتمالاً این جامه‌ها ریشه در فرهنگ بزرگ‌تر هند و اروپایی دارند. [۱] از سدره در مراسم سدره‌پوشی‌ استفاده می‌شود که نوعی از مناسک گذر که زرتشتیان برای بلوغ پسران برگزار می‌کنند. همچنین، زرتشتیان از صدره وکستی در آیین خاکسپاری نیز استفاده می‌کنند و آن‌ها را بر بدن مرده می‌پوشانند. [۲]

منابعویرایش

  1. Cama, S., & Lilaowala, A. Z. Sacred Armour: Ritual Garments of the Parsi Zoroastrians.
  2. Green, J., & Green, M. (1991). Zoroastrians (Parsees). In Dealing with Death (pp. 226-230). Springer US.