پومریوم (انگلیسی: Pomerium) یک مرز مذهبی در اطراف شهر رم و شهرهای تحت کنترل روم بود. از نظر حقوقی، رم فقط در محدوده خود وجود داشت. همه چیز فراتر از آن به سادگی قلمرو (حوضه رومی) متعلق به روم بود.

نقشه رم در زمان جمهوری روم. پومریوم در آن زمان با رنگ صورتی مشخص شده‌است. کاپیتول (رم) و تپه آونتین پومریوم اضافی هستند، «آن سوی دیوار»، با مرزهای آنها به رنگ زرد.

منابع ویرایش

پیوند به بیرون ویرایش