پپن ارستال

پپن دوم (حدود حدود ۶۳۵ – ۱۶ دسامبر ۷۱۴)، عموماً شناخته‌شده با نام پپن ارستال، یک دولتمرد و سیاستمدار فرانک و یک فرمانده‌ی نظامی که در واقع بر امپراتوری فرانک به‌عنوان شهردار کاخ از سال ۶۸۰ تا هنگام مرگش حکم می‌راند. وی پس از فتح تمام قلمروهای فرانک عهده‌دار عنوان دوک و شاهزاده‌ی فرانک‌ها شد.

پپن دوم
دوک و شاهزاده‌ی فرانک‌ها
شهردار کاخ
Louis Gallait - Paintings on the belgian senat (5)-detail.jpg
نقاشی سده‌ی ۱۹ پپن توسط لویی گاله
دوک و شاهزاده‌ی فرانک‌ها
سلطنت۶۸۷ – ۷۱۴
تاج‌گذاری۶۸۷
پیشینمقام ایجاد شد
جانشینشارل مارتل
شهردار کاخ اوسترازیا
سلطنت۶۸۰ – ۷۱۴
تاج‌گذاری۶۸۰
پیشینوولفوالد
جانشینتیودوالد
شهردار کاخ نوستریا
سلطنت۶۸۷ – ۶۹۵
تاج‌گذاری۶۸۷
پیشینبرشار
جانشینگریموالد
شهردار کاخ بورگونی
سلطنت۶۸۷ – ۹۵
تاج‌گذاری۶۸۷
پیشینمقام ایجاد شد
جانشیندروگو
همسرپلکترود؛ آلپایدا
فرزند(ها)گریموالد
دروگو
شارل
شیلدبراند
دیگران
خاندانپپنی‌ها
پدرآنسگیزل
مادربگا
زادروز۶۳۵
مرگ۱۶ دسامبر ۷۱۴
ژوپیل، اوسترازیا

تبارویرایش

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
۴. آرنولف مس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
۲. آنسگیزل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
۵. دوده
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
۱. پپن ارستال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
۶. پپن لانده
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
۳. بگا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
۷. ایتا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

منابعویرایش