پپن دوم آکیتن

پپن دوم، به‌نام جوانتر (۸۲۳ – پس از ۸۶۴ در سانلیس)، از سال ۸۳۸ به‌عنوان جانشین پدرش، پپن یکم، پادشاه آکیتن بود. پپن دوم بزرگترین پسر پپن یکم و اینگلتروده،[۱] دختر تیودوبرت، کنت مدری بود. او یکی از نوادگان امپراتور لویی پارسا بود.

یک اوبول پپن، از ۸۴۵–۸۴۸

تبارویرایش

منابعویرایش

  1. همچنین با نام‌های انگلبرگا، ریگارده، یا رینگارت نیز شناخته می‌شود.

منابعویرایش

پپن دوم آکیتن
زادهٔ: ۸۲۳ درگذشتهٔ: بعد از ۸۶۴
پیشین:
پپن یکم
پادشاه آکیتن
۸۳۸–۸۶۴
با شارل تاس و
شارل کودک به‌عنوان مدعیان
پسین:
شارل کودک