یک اوبول پپن، از ۸۴۵–۸۴۸

پپن دوم، به‌نام جوانتر (۸۲۳ – پس از ۸۶۴ در سانلیس)، از سال ۸۳۸ به‌عنوان جانشین پدرش، پپن یکم، پادشاه آکیتن بود. پپن دوم بزرگترین پسر پپن یکم و اینگلتروده،[۱] دختر تیودوبرت، کنت مدری بود. او یکی از نوادگان امپراتور لویی پارسا بود.

تبارویرایش

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
۱۶. پپن کوتاه
 
 
 
 
 
 
 
۸. شارلمانی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
۱۷. برترادای لاو
 
 
 
 
 
 
 
۴. لویی پارسا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
۱۸. گیرولت وینتسگاو
 
 
 
 
 
 
 
۹. هیلدگارد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
۱۹. امای آلامانیا
 
 
 
 
 
 
 
۲. پپن یکم آکیتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
۲۰. رودبرت
 
 
 
 
 
 
 
۱۰. اینگرام ایزبای
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
۵. ایرمینگارت ایزبای
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
۱۱. هتویک بایرن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
۱. پپن دوم آکیتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
۶. تیودوبرت مدری
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
۳. اینگلتروده مدری
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

منابعویرایش

  1. همچنین با نام‌های انگلبرگا، ریگارده، یا رینگارت نیز شناخته می‌شود.

منابعویرایش

پپن دوم آکیتن
زادهٔ: ۸۲۳ درگذشتهٔ: بعد از ۸۶۴
پیشین:
پپن یکم
پادشاه آکیتن
۸۳۸–۸۶۴
با شارل تاس و
شارل کودک به‌عنوان مدعیان
پسین:
شارل کودک