پیتر جکسون (مورخ)

پیتر جکسون (به انگلیسی: Peter Jackson) استاد بازنشستهٔ تاریخ در دانشگاه کیل (Keele University) در بریتانیا است. زمینهٔ کاری او، جنگ‌های صلیبی و ارتباط مابین اروپایی‌ها و مغول‌ها به‌علاوهٔ هندِ اسلامیِ دوران قرون وسطی (medieval Muslim India) است. او یکی از ویراستاران جلد پنجم تاریخ ایران کمبریج (دورهٔ تیموریه و صفویه) بوده‌است.

پیتر جکسون

Peter Jackson
پیشهاستاد تاریخ دوران قرون وسطی اروپای شرقی، جنگ‌های صلیبی و مغول‌ها
شناخته‌شده برایویراستاری تاریخ ایران کمبریج (جلد پنجم)

آثارویرایش

تألیف:

 • The Delhi Sultanate: A Political and Military History. Cambridge University Press. 1999. ISBN 9780521543293.
 • The Mongols and the West, 1221-1410. Longman. 2005. ISBN 0582368960.
 • The Seventh Crusade, 1244-54: Sources and Documents. Ashgate (Crusade Texts in Translation). 2007. ISBN 9780754657224.
 • Studies on the Mongol Empire and Early Muslim India. Ashgate (Variorum Collected Studies Series). 2009. ISBN 9780754659884.

ترجمه:

 • The Mission of Friar William of Rubruck: His Journey to the Court of the Great Khan Mongke, 1253-1255. (edited with David Morgan) Works Issued by the Hakluyt Society. 1990. ISBN 0-904180-29-8.

مقالات در دانشنامهٔ ایرانیکا:

 • DĀNEŠMAND-E ḤĀJEB
 • DĀNEŠMAND BAHĀDOR
 • DAVID OF ASHBY
 • GÜYÜK KHAN
 • BEGLERBEGĪ
 • WILLIAM OF RUBRUCK
 • ḠĀYER KHAN

منابعویرایش

 • صفحهٔ شخصی پروفسور پیتر جکسون در وب‌گاه دانشگاه کیل، بریتانیا