پیس تیس سوفیا

پیستیس سوفیا (به انگلیسی: Pistis Sophia) کتاب دوم از مجموعه کتابهای چهارگانه آئین گنوسیسم است.

La frase "Jesús, es decir, Aberamentho" en el original copto de un extracto de la Obra Pistis Sophia Opus Gnosticum Valentino adiudicatum. M. G. Schwartze, Berlin 1851.jpg

نوسویرایش

نوس روشنایی است که از بالا می‌آید، تا روان را بسان آغازهٔ زمانی که از آن آمده، روشنی و پاکی بخشیده و رهنمون سازد.

سوفیاویرایش

نوس چهره ای از نور است؛ که در نهایت برای هر برگزیده ای سوفیا یا باکرهٔ نور محسوب می‌شود.[۱][۲]

منابعویرایش

  1. هانری کربن، انسان نورانی در تصوف ایرانی، ترجمه فرامرز جواهری نیا – تهران: نشر آموزگار خرد ۱۳۸۷- صفحهٔ ۶۰
  2. سید حسین نصر معرفت و امر قدسی، ترجمه فرزاد حاجی میرزائی – تهران ک نشر و پژوهش فرزان روز 1383- ص ۱۲۴