پیس تیس سوفیا

پیس تیس سوفیاویرایش

پیس تیس سوفیاویرایش

پیس تیس سوفیا (به انگلیسی: Pistis Sophia)

نوسویرایش

نوس روشنایی است که از بالا می‌آید، تا روان را بسان آغازهٔ زمانی که از آن آمده، روشنی و پاکی بخشیده و رهنمون سازد.

سوفیاویرایش

نوس چهره ای از نور است که در نهایت برای هر برگزیده ای سوفیا یا باکرهٔ نور محسوب می‌شود.[۱][۲]

منابعویرایش

  1. هانری کربن، انسان نورانی در تصوف ایرانی، ترجمه فرامرز جواهری نیا – تهران: نشر آموزگار خرد ۱۳۸۷- صفحهٔ ۶۰
  2. سید حسین نصر معرفت و امر قدسی، ترجمه فرزاد حاجی میرزائی – تهران ک نشر و پژوهش فرزان روز 1383- ص ۱۲۴