پیشامغز[۱] یا پروزانسفالون (prosencephalon) بخشی از مغز مهره‌داران است که از بخش پیشین سه حفرهٔ اولیهٔ لولهٔ عصبی رویانی تکوین یافته است. پیشامغز جلویی‌ترین قسمت مغز است.

مغز: پیشامغز
EmbryonicBrain.svg
آناتومی گری subject #189 741

به پیشامغز، جلومغز، مغز جلویی یا مغز قدامی هم گفته شده است.

پیشامغز، مغز میانی mesencephalon و پس‌مغز rhombencephalon سه بخش اصلی مغز در اوایل تکوین دستگاه عصبی مرکزی هستند. پیشامغز کنترل‌کننده حرارت بدن، عملکردهای تولید مثل، خوردن، خوابیدن، و هرگونه بروز احساسات است.

نگارخانهویرایش

منابعویرایش

  • Wikipedia contributors، "Prosencephalon،" Wikipedia, The Free Encyclopedia، (accessed February 12, 2013).
  1. مجموعهٔ واژه‌های مصوّب فرهنگستان زبان فارسی تا پایان سال ۱۳۸۹.