در بدن انسان پیشانی قسمت استخوانی در بالای چشم و ابرو است که در عقب با استخوان پسِ‌سری اتصال دارد. از نظر آناتومی دارای یک قسمت عمودی و قسمتی کمی افقی است و دارای چین و چروک‌هایی نیز هست که ناشی از دلایل مختلف است. شایان ذکر است که راه‌هایی نیز برای از بین بردن این چروک‌ها وجود دارد.

پیشانی
Male forehead-01 ies.jpg
جزئیات
دستگاهUnknown, none
سرخرگ‌هاsupraorbital, supratrochlear
سیاهرگ‌هاsupraorbital, frontal
عصب‌دهیtrigeminal, facial
شناسه‌ها
لاتینsinciput
MeSHD005546
TA98A01.1.00.002
A02.1.00.013
TA2101
FMA63864
پیشانی بخش بالای ابرو در صورت است.