در بدن انسان پیشانی قسمت استخوانی در بالای چشم و ابرو است که در عقب با استخوان پسِ‌سری اتصال دارد. از نظر آناتومی دارای یک قسمت عمودی و یک قسمت افقی است و دارای چین و چروک‌هایی نیز هست که ناشی از دلایل مختلف است. شایان ذکر است که راه‌هایی نیز برای از بین بردن این چروک‌ها وجود دارد.

پیشانی
Male forehead-01 ies.jpg
جزئیات
لاتینsinciput
دستگاهUnknown, none
supraorbital, supratrochlear
supraorbital, frontal
trigeminal, facial
شناسه‌ها
سرعنوان پزشکیA01.456.505.580
دورلندز
/السویر
f_16z/12379682
واژگان آناتومیA02.1.00.013%20Entity%20TA98%20EN.htm A01.1.00.002، A02.1.00.013
اف‌ام‌اِی63864
واژگان کالبدشناسی
پیشانی بخش بالای ابرو در صورت است.