پیشرفت رکوردهای جهانی در وزنه‌برداری مردان (۲۰۱۸–۱۹۹۸)

این فهرستی از پیشرفت رکوردهای جهانی در وزنه‌برداری مردان از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۱۸ است. رکوردها در هر کلاس وزنی شامل حرکات یکضرب و دوضرب و مجموع است.

۵۶ کیلوگرمویرایش

یکضربویرایش

ورزشکار رکورد (کیلوگرم) تاریخ مسابقه مکان منبع
استاندارد جهانی ۱۳۵٫۰ ۱ ژانویه ۱۹۹۸
  خلیل موتلو ۱۳۵٫۵ ۱۴ آوریل ۱۹۹۹ قهرمانی اروپا لاکرونیا
۱۳۶٫۰ ۲۲ نوامبر ۱۹۹۹ قهرمانی جهان آتن
۱۳۷٫۵
۱۳۸٫۰ ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۰ بازی‌های المپیک سیدنی
۱۳۸٫۵ ۴ نوامبر ۲۰۰۱ قهرمانی جهان آنتالیا
  وو جینگبیائو ۱۳۹ ۲۱ نوامبر ۲۰۱۵ قهرمانی جهان هیوستون

دوضربویرایش

ورزشکار رکورد (کیلوگرم) تاریخ مسابقه مکان منبع
استاندارد جهانی ۱۶۵٫۰ ۱ ژانویه ۱۹۹۸
  Lan Shizhang ۱۶۵٫۵ ۹ مه ۱۹۹۸ Szekszárd Cup سکسارد
  خلیل موتلو ۱۶۶٫۰ ۲۲ نوامبر ۱۹۹۹ World Championships آتن
۱۶۶٫۵ ۲۵ آوریل ۲۰۰۰ European Championships صوفیه
۱۶۷٫۵ ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۰ Olympic Games سیدنی
۱۶۸٫۰ ۲۴ آوریل ۲۰۰۱ European Championships ترنچین
  ام یون-چول ۱۶۹ ۱۳ سپتامبر ۲۰۱۳ Asian Interclub Championships پیونگ‌یانگ
۱۷۰ ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۴ Asian Games اینچئون
۱۷۱ ۲۱ نوامبر ۲۰۱۵ World Championships هیوستون

مجموعویرایش

ورزشکار رکورد (کیلوگرم) تاریخ مسابقه مکان منبع
استاندارد جهانی ۳۰۰٫۰ ۱ ژانویه ۱۹۹۸
  خلیل موتلو ۳۰۲٫۵ ۲۲ نوامبر ۱۹۹۹ World Championships آتن
۳۰۵٫۰ ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۰ Olympic Games سیدنی
  لنگ چینگ‌چیان ۳۰۷ ۷ اوت ۲۰۱۶ بازی‌های المپیک ریو دو ژانیرو

۶۲ کیلوگرمویرایش

یکضربویرایش

ورزشکار رکورد (کیلوگرم) تاریخ مسابقه مکان منبع
استاندارد جهانی ۱۴۵٫۰ ۱ ژانویه ۱۹۹۸
  Leonidas Sabanis ۱۴۷٫۵ ۱۱ نوامبر ۱۹۹۸ World Championships لاختی
  شی ژیونگ ۱۴۸٫۰ ۴ ژوئیه ۱۹۹۹ World Junior Championships Savannah
۱۵۰٫۰
۱۵۲٫۵ ۳ مه ۲۰۰۰ Asian Championships اوساکا
۱۵۳٫۰ ۲۸ ژوئن ۲۰۰۲ World University Championships ازمیر
  کیم اون-گوک ۱۵۴ ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۴ Asian Games اینچئون

دوضربویرایش

ورزشکار رکورد (کیلوگرم) تاریخ مسابقه مکان منبع
استاندارد جهانی 180.0 ۱ ژانویه ۱۹۹۸
  Le Maosheng 180.5 ۲۳ نوامبر ۱۹۹۹ World Championships آتن
  Henadzi Aliashchuk 181.0 ۵ نوامبر ۲۰۰۱ World Championships آنتالیا
  Le Maosheng 182.5 ۲ اکتبر ۲۰۰۲ Asian Games بوسان
  چن لیجون 183 ۲۲ نوامبر ۲۰۱۵ World Championships هیوستون

مجموعویرایش

ورزشکار رکورد (کیلوگرم) تاریخ مسابقه مکان منبع
استاندارد جهانی 325.0 ۱ ژانویه ۱۹۹۸
  Zhang Jie 326 ۲۸ آوریل ۲۰۰۸ Asian Championships کانازاوا، ایشیکاوا
  کیم اون-گوک 327 ۳۰ ژوئیه ۲۰۱۲ Olympic Games لندن
328 ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۴ Asian Games اینچئون
332
  چن لیجون 333 ۲۲ نوامبر ۲۰۱۵ World Championships هیوستون

۶۹ کیلوگرمویرایش

یکضربویرایش

ورزشکار رکورد (کیلوگرم) تاریخ مسابقه مکان منبع
استاندارد جهانی 157.5 ۱ ژانویه ۱۹۹۸
  Wan Jianhui 158.0 ۱۲ نوامبر ۱۹۹۸ World Championships لاختی
  Plamen Zhelyazkov 160.0
  Galabin Boevski 160.5 ۲۴ نوامبر ۱۹۹۹ World Championships آتن
162.5
  Georgi Markov 165.0 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۰ Olympic Games سیدنی
  لیائو هوی 166 ۱۰ نوامبر ۲۰۱۴ World Championships آلماتی

دوضربویرایش

ورزشکار رکورد (کیلوگرم) تاریخ مسابقه مکان منبع
استاندارد جهانی 190.0 ۱ ژانویه ۱۹۹۸
  Kim Hak-bong 195.0 ۹ دسامبر ۱۹۹۸ Asian Games بانکوک
  Galabin Boevski 196.0 ۲۴ نوامبر ۱۹۹۹ World Championships آتن
196.5 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۰ Olympic Games سیدنی
  Zhang Guozheng 197.5 ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۳ Asian Championships کینگهوانگداو
  لیائو هوی [c] 198 ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۰ World Championships آنتالیا
  لیائو هوی 198 ۲۳ اکتبر ۲۰۱۳ World Championships وروتسواف

مجموعویرایش

ورزشکار رکورد (کیلوگرم) تاریخ مسابقه مکان منبع
استاندارد جهانی 347.5 ۱ ژانویه ۱۹۹۸
  Plamen Zhelyazkov 350.0 ۱۲ نوامبر ۱۹۹۸ World Championships لاختی
  Galabin Boevski 352.5 ۱۶ آوریل ۱۹۹۹ European Championships لاکرونیا
357.5 ۲۴ نوامبر ۱۹۹۹ World Championships آتن
  لیائو هوی [c] 358 ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۰ World Championships آنتالیا
  لیائو هوی 358 ۲۳ اکتبر ۲۰۱۳ World Championships وروتسواف
359 ۱۰ نوامبر ۲۰۱۴ World Championships آلماتی

۷۷ کیلوگرمویرایش

یکضربویرایش

ورزشکار رکورد (کیلوگرم) تاریخ مسابقه مکان منبع
استاندارد جهانی 167.5 ۱ ژانویه ۱۹۹۸
  Giorgi Asanidze 168.0 ۱۲ نوامبر ۱۹۹۸ World Championships لاختی
  خاچاطور کیاپاناکتسیان 168.5 ۱۶ آوریل ۱۹۹۹ European Championships لاکرونیا
  Plamen Zhelyazkov 170.0 ۲۵ نوامبر ۱۹۹۹ World Championships آتن
  خاچاطور کیاپاناکتسیان 170.5
  Plamen Zhelyazkov 172.5 ۲۷ مارس ۲۰۰۲ Qatar Grand Prix دوحه
  Sergey Filimonov 173.0 ۴ اکتبر ۲۰۰۲ Asian Games بوسان
173.5 ۹ آوریل ۲۰۰۴ Asian Championships آلماتی
  لو چیائوجون 174 ۲۴ نوامبر ۲۰۰۹ World Championships گویانگ
175 ۱ اوت ۲۰۱۲ Olympic Games لندن
176 ۲۴ اکتبر ۲۰۱۳ World Championships وروتسواف
177 ۱۰ اوت ۲۰۱۶ Olympic Games ریو دو ژانیرو

دوضربویرایش

ورزشکار رکورد (کیلوگرم) تاریخ مسابقه مکان منبع
استاندارد جهانی 205.0 ۱ ژانویه ۱۹۹۸
  Idalberto Aranda 205.5 ۵ اوت ۱۹۹۹ Pan American Games وینیپگ
  Zhan Xugang 206.0 ۲ سپتامبر ۱۹۹۹ Asian Championships ووهان
  Zlatan Vanev 207.5 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰ European Championships صوفیه
  Oleg Perepetchenov 210.0 ۲۷ آوریل ۲۰۰۱ European Championships ترنچین
  نجات رحیموف 214 ۱۰ اوت ۲۰۱۶ Olympic Games ریو دو ژانیرو

مجموعویرایش

ورزشکار رکورد (کیلوگرم) تاریخ مسابقه مکان منبع
استاندارد جهانی 372.5 ۱ ژانویه ۱۹۹۸
  Oleg Perepetchenov 375.0 ۲۷ آوریل ۲۰۰۱ European Championships ترنچین
  Plamen Zhelyazkov 377.5 ۲۷ مارس ۲۰۰۲ Qatar Grand Prix دوحه
  لو چیائوجون 378 ۲۴ نوامبر ۲۰۰۹ World Championships گویانگ
379 ۱ اوت ۲۰۱۲ Olympic Games لندن
380 ۲۴ اکتبر ۲۰۱۳ World Championships وروتسواف

۸۵ کیلوگرمویرایش

یکضربویرایش

ورزشکار رکورد (کیلوگرم) تاریخ مسابقه مکان منبع
استاندارد جهانی 177.5 ۱ ژانویه ۱۹۹۸
  پیروس دیماس 178.0 ۱۳ نوامبر ۱۹۹۸ World Championships لاختی
  Georgi Gardev 180.0 ۱۷ آوریل ۱۹۹۹ European Championships لاکرونیا
  پیروس دیماس 180.5 ۲۶ نوامبر ۱۹۹۹ World Championships آتن
  Giorgi Asanidze 181.0 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰ European Championships صوفیه
  Andrei Rybakou 182.5 ۲ ژوئن ۲۰۰۲ World Junior Championships هاویرژو
183 ۱۴ نوامبر ۲۰۰۵ World Championships دوحه
185
186 ۶ مه ۲۰۰۶ European Championships ووادیسواوووو
187 ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۷ World Championships چیانگ مای

دوضربویرایش

ورزشکار رکورد (کیلوگرم) تاریخ مسابقه مکان منبع
استاندارد جهانی 217.5 ۱ ژانویه ۱۹۹۸
  Zhang Yong 218.0 ۲۵ آوریل ۱۹۹۸ World University Championships رمت گن
  کیانوش رستمی 220 ۳۱ مه ۲۰۱۶ Fajr Cup تهران

مجموعویرایش

ورزشکار رکورد (کیلوگرم) تاریخ مسابقه مکان منبع
استاندارد جهانی 395.0 ۱ ژانویه ۱۹۹۸
  Andrei Rybakou [a] 393 ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۷ World Championships چیانگ مای
  Andrei Rybakou [b] 394 ۱۵ اوت ۲۰۰۸ Olympic Games پکن
  Lu Yong [b] 394 ۱۵ اوت ۲۰۰۸ Olympic Games پکن
  کیانوش رستمی 395 ۳۱ مه ۲۰۱۶ Fajr Cup تهران
396 ۱۲ اوت ۲۰۱۶ بازی‌های المپیک ریو دو ژانیرو

۹۴ کیلوگرمویرایش

یکضربویرایش

ورزشکار رکورد (کیلوگرم) تاریخ مسابقه مکان منبع
استاندارد جهانی ۱۸۷٫۵ ۱ ژانویه ۱۹۹۸
  کاخی کاشیاشویلی ۱۸۸٫۰ ۲۷ نوامبر ۱۹۹۹ World Championships آتن
  سهراب مرادی ۱۸۹ ۲۵ اوت ۲۰۱۸ بازی‌های آسیایی جاکارتا

دوضربویرایش

ورزشکار رکورد (کیلوگرم) تاریخ مسابقه مکان منبع
استاندارد جهانی ۲۳۰٫۰ ۱ ژانویه ۱۹۹۸
  Szymon Kołecki ۲۳۲٫۵ ۲۹ آوریل ۲۰۰۰ European Championships صوفیه
  ایلیا ایلین [c] ۲۳۳ ۴ اوت ۲۰۱۲ بازی‌های المپیک لندن

مجموعویرایش

ورزشکار رکورد (کیلوگرم) تاریخ مسابقه مکان منبع
استاندارد جهانی 417.5 ۱ ژانویه ۱۹۹۸
  کاخی کاشیاشویلی [a] 412.5 ۲۷ نوامبر ۱۹۹۹ World Championships آتن
  ایلیا ایلین [c] 413 ۴ اوت ۲۰۱۲ بازی‌های المپیک لندن
418

+۱۰۵ کیلوگرمویرایش

یکضربویرایش

ورزشکار رکورد (کیلوگرم) تاریخ مسابقه مکان منبع
استاندارد جهانی 205.0 ۱ ژانویه ۱۹۹۸
  Ronny Weller 205.5 ۳ مه ۱۹۹۸ European Championships ریزا
  حسین رضازاده 206.0 ۲۸ نوامبر ۱۹۹۹ World Championships آتن
  Ronny Weller 210.0 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰ Olympic Games سیدنی
  حسین رضازاده 212.5
213.0 ۱۴ سپتامبر ۲۰۰۳ Asian Championships کینگهوانگداو
  بهداد سلیمی 214 ۱۳ نوامبر ۲۰۱۱ World Championships پاریس
  لاشا تالاخادزه 215 ۱۶ اوت ۲۰۱۶ بازی‌های المپیک ریو دو ژانیرو
  بهداد سلیمی 216

دوضربویرایش

ورزشکار رکورد (کیلوگرم) تاریخ مسابقه مکان منبع
استاندارد جهانی 262.5 ۱ ژانویه ۱۹۹۸
  حسین رضازاده 263.0 ۲۶ نوامبر ۲۰۰۲ World Championships ورشو
263.5 ۲۵ اوت ۲۰۰۴ Olympic Games آتن
  الکسی لوچف [c] 264 ۲۸ نوامبر ۲۰۱۵ World Championships هیوستون

مجموعویرایش

ورزشکار رکورد (کیلوگرم) تاریخ مسابقه مکان منبع
استاندارد جهانی 462.5 ۱ ژانویه ۱۹۹۸
  Ronny Weller 465.0 ۳ مه ۱۹۹۸ European Championships ریزا
  حسین رضازاده 467.5 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰ Olympic Games سیدنی
472.5
  الکسی لوچف [c] 475 ۲۸ نوامبر ۲۰۱۵ World Championships هیوستون
  لاشا تالاخادزه 473 ۱۶ اوت ۲۰۱۶ بازی‌های المپیک ریو دو ژانیرو

منابعویرایش

  • "IWF eliminates World Standards from World Record list". فدراسیون جهانی وزنه‌برداری. 24 June 2008. Retrieved 6 January 2017.
  • "IOC sanctions nine athletes for failing anti-doping test at Beijing 2008". کمیته بین‌المللی المپیک. 26 October 2016. Retrieved 6 January 2017.

پیوند به بیرونویرایش