پیشگویی

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

پیش‌گویی فرایند برآورد در شرایط ناشناخته است.

پیشگویی همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: