پیشین‌زیستی میانه

ابردوران دوران دوره دیرینگی (میلیون سال)
پیشین‌زیستی نو ادیاکاران ۶۳۵ - ۵۴۱
کریوژنین ۸۵۰ - ۶۳۵
تونین ۱۰۰۰ - ۸۵۰
میانه استنین ۱۲۰۰ - ۱۰۰۰
اکتاسین ۱۴۰۰ - ۱۲۰۰
کالیمین ۱۶۰۰ - ۱۴۰۰
دیرینه استاترین ۱۸۰۰ - ۱۶۰۰
اوروسیرین ۲۰۵۰ - ۱۸۰۰
ریاسین ۲۳۰۰ - ۲۰۵۰
سیدرین ۲۵۰۰ - ۲۳۰۰

پیشین‌زیستی میانه (انگلیسی: Mesoproterozoic) دوران زمین‌شناسی است که در میانهٔ اَبَردوران (ائون) پیشین‌زیستی قرار داشت. پیشین‌زیستی میانه از ۱٫۶ تا ۱ میلیارد سال پیش را دربرگرفته و شامل سه دوره زیر است:

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش