به هر کس که در کاری سابقه و تجربه زیادی داشته باشد اطلاق می‌شود. بدین سان به شکل سنتی افزایش سن افراد شاغل در کاری به دلیل تجربه بیشتر پیشکسوتان آن حرفه یا رسته ورزشی محسوب می‌شود.

پیش‌کسبت ورزشی در ورزش بخصوص ورزش زورخانه‌ای به کسی می‌گویند که سالمندتر و آزموده تر از ورزشکاران دیگر باشد. به شکل خاص پیش‌کسوت باستانی کار از همه گونه ورزشهای باستانی و ریزه کاریهای یکایک آنان آگاه است و می‌تواند بهتر و سنگین تر از دیگران ورزشهای باستانی را انجام دهد.[۱]

پیشکسبت شغلی به شکل کلی از قدیم تاکنون بیشتر حرفه‌ها و شغلها مانند نجاری - خیاطی - تراشکاری و مکانیکی و ... شاگرد به شکل روز به روز کار را فراگرفته و به قولی استاد یا همان عامیانه اوستا می‌شد و هر جه تجربه بیشتر پیدا می‌کرد قابل اعتماد تر و دقیق تر می‌شد و به مسن‌های هر کار پیشکسوت در آن کار گفته می‌شود.

پانویسویرایش

  1. تاریخچه زورخانه در ایران، سایت فرهنگسرا

منابعویرایش

اصطلاحات زورخانه
این سر و آن سر زدنبداُفتبدل‌کاربوسیدن و وا بوسیدنپازدنپهلوان‌پنبهپهلوان زنده را عشق استپهلوانان صاحب تاجپیش قبضپیش‌خیزپیش‌قدمپیش‌کسوتتنکهجست کلاغچرکین کردن و چرکین شدنچوب تعلیمحرامی گرفتنحریفحق‌خوانیخاک کشتیخانه ورزشخوش‌پرگارساختهسرپاسنگ گرفتنسنگ کشتیشلنگ و تختهشنای پیچشنای جفتیشنای کشیدهصاحب زنگ و صاحب ضربقاطی شدن • قدر • کارهای ایذائیکباده‌کشیکبادهکشتی پاک شدن یا پاک کردنکشتی در میان ماندنکشتی گره شدنکفتربندکهنه‌سوارگل کشتیگورگه • لنگ • لنگ انداختنمرشددست مریزادمشتمالمشتمال‌چینطعینوچهنوخاستهنیک‌کاروارد کردنواگیرمیل گرفتنورزش با میل