باز کردن منو اصلی

پیمان بخارست عهدنامه صلحی میان پادشاهی رومانی در یک طرف و دول محور جنگ جهانی اول یعنی اتریش-مجارستان، امپراتوری آلمان، امپراتوری عثمانی و بلغارستان در طرف دیگر بود که به دنبال بن‌بست در جبهه رومانی و خروج روسیه از جنگ و انعقاد عهدنامه برست-لیتوفسک توسط دولت شوروی رخ داد. این پیمان در ۷ مه ۱۹۱۸ در بوفته نزدیک بخارست منعقد شد.

پیمان بخارست
RomanianPMMarghilomanSigningBucharestPeaceTreaty1918.jpeg
نخست وزیر رومانی الکساندر مارگیلومان در حال امضای عهدنامه.
امضا شده ۷ مه ۱۹۱۸
مکان بوفته, رومانی
وضعیت انعقاد قرارداد توسط رومانی و قدرت‌های محور
امضاکنندگان امپراطوری آلمان امپراتوری آلمان
اتریش-مجارستان اتریش-مجارستان
امپراتوری عثمانی امپراتوری عثمانی
بلغارستان بلغارستان

رومانی رومانی

زبان‌ها آلمانی

مفاد مهم عهدنامه بخارستویرایش

منابعویرایش